Σχετικά Με Το ΕΣΤε

ΕΣΤε

Έρευνα και εκπαίδευση στη Συγκοινωνιακή Τεχνική από το 1998.

Καλώς ήλθατε στο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής (ΕΣΤε) ιδρύθηκε το 1998 και είναι υπεύθυνο για όλες τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν στο σχεδιασμό, στην οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση συγκοινωνιακών συστημάτων και υποδομών της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ (ΣΑΤΜ). Τα αντικείμενά δραστηριοποίησης του ΕΣΤε περιλαμβάνουν το σχεδιασμό οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών και αεροδρομίων, την κυκλοφοριακή τεχνική, τον σχεδιασμό μεταφορών, τη σιδηροδρομική, τα ευφυή συστήματα μεταφορών, την οικονομική των μεταφορών και την οδική ασφάλεια.

Το προσωπικό του ΕΣΤε απαρτίζεται από 3 μέλη ΔΕΠ, 5 μεταδιδάκτορες, 9 υποψήφιους διδάκτορες και 3 εξωτερικούς συνεργάτες.

Τα μέλη του ΕΣΤε είναι ιδιαίτερα ενεργά στα αντικείμενα του εργαστηρίου, μέσω της συμμετοχής τους σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά έργα, της συγγραφής επιστημονικών άρθρων και παρουσίας σε διεθνή συνέδρια και της συμμετοχής τους σε επιστημονικές και επαγγελματικές επιτροπές. Επιπλέον, τα μελη του ΕΣΤε ανταποκρινόμενα στις ανάγκες διαμόρφωσης μιας καταξιωμένης και αναγνωρισμένης φυσιογνωμίας ενός μηχανικού και με στόχο την αξιοποίηση της πρακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας στη διδασκαλία και έρευνα συμμετέχουν ως μέλη ομάδων ή αυτόνομα σε μελέτες και κατασκευές συγκοινωνιακών υποδομών και συστημάτων όπως μελέτες οδοποιίας, μελέτες σχεδιασμού μεταφορών, κυκλοφοριακές μελέτες, ελέγχους οδικής ασφάλειας (safety audit) κ.ο.κ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

To διδακτικό και ερευνητικό έργο του ΕΣΤε αφορά στα παρακάτω αντικείμενα (αλφαβητικά): Γεωμετρικός σχεδιασμός οδών, Διαχείριση προσβάσεων, Έλεγχος και επιθεώρηση οδών, Ευφυή συστήματα μεταφορών, Κυκλοφοριακή τεχνική, Οδική ασφάλεια, Οικονομικά στοιχεία μεταφορών, Σιδηροδρομική, Σχεδιασμός αεροδρομίων, Σχεδιασμός μεταφορών.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα προπτυχιακά μαθήματα που παρέχει το ΕΣτε στη Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα για όλους τους σπουδαστές της ΣΑΤΜ, υποχρεωτικά μαθήματα της (κύριας ή δευτερεύουσας) ροής Συγκοινωνιακής Τεχνικής και κατ’ επιλογήν μαθήματα.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Επιπλέον, το ΕΣΤε συμμετέχει σε μεταπτυχιακό μάθημα του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» του ΕΜΠ. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται υπό τη μορφή διαλέξεων και συμπεριλαμβάνουν τόσο θεωρία όσο και ασκήσεις. 

Ακαδημαϊκή Αριστεία

Πρωτοποριακή εκπαίδευση στη μηχανική μεταφορών, προωθώντας την κριτική σκέψη και πρακτικές δεξιότητες για τους μελλοντικούς ηγέτες της βιομηχανίας.

Επίδραση Έρευνας

Κινητοποιώντας την καινοτομία μέσω επιδραστικών ερευνητικών έργων, αντιμετωπίζοντας σύγχρονες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο στα συστήματα και τις υποδομές των μεταφορών.

Συνεργατικό Πνεύμα

“Προαγωγή ενός συνεργατικού περιβάλλοντος όπου οι καθηγητές, οι ερευνητές και οι φοιτητές συνεργάζονται, συμβάλλοντας στην πρόοδο της μηχανικής των μεταφορών.

Μέλη ΔΕΠ

Δρ. Ιωάννα Σπυροπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δρ. Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου

Αναπληρωτής Καθηγητής - Διευθυντής εργαστηρίου

Δρ. Βασίλειος Ψαριανός

Ομότιμος Καθηγητής

Μια Κοινότητα Υψηλών Επιδόσεων για την Μάθηση με Πολυπολιτισμικό Χαρακτήρα.

Συναισθηματική και εμπνευσμένη περιγραφή εμπειριών. Καθρέφτης αξιοπιστίας και αναγνώρισης. Η αλήθεια μέσα από προσωπικές μαρτυρίες.
elΕλληνικά