Πρακτικά Συνεδρίων

2020-

 1. Κωστέλλου, Α., Σπυροπούλου, Ι., Χατζηχρήστος, Θ. (2020). Χωρική ανάλυση οδικών ατυχημάτων στην περιφέρεια Αττικής. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIS.
 2. Μακρυπούλιας, Γ., Σπυροπούλου, Ι. (2019). Διερεύνηση λειτουργίας κόμβων προτεραιότητας με μικροσκοπική προσομοίωση. 9ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα.
 3. Andrikopoulou, E., Spyropoulou, I. (2020) Exploring contributory parameters of pedestrian movement using low cost GNSS receiver data. Accepted for presentation at the 8th Transport Research Arena, Helsinki, 2020.
 4. Chioni, E., Iliopoulou, C., Milioti, C., Kepaptsoglou, K. (2020). Factors Affecting Bus Bunching at the Stop Level: A Geographically Weighted Regression Approach.Presented at the 99th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 5. Iliopoulou, C., Vlahogianni, E.I., Kepaptsoglou, K. (2020). Understanding the factors that affect the bus bunching events’ duration. Proceedings of the 2020 IEEE 23rd International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), Rhodes, Greece, pp. 1-6.
 6. Iliopoulou, C., Tseliou, M., Kepaptsoglou, K., Papadimitriou, E. (2020). Pedestrian Network Design Model with Application.Presented at the 99th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 7. Kokkalis, C., Spyropoulou, I. (2020). Modelling urban mobility during the recession: the case of Athens.Proceedings of the Conference on Sustainable Urban Mobility, 27-29 May, Skiathos, Greece.
 8. Milioti, C., Kepaptsoglou, K., Kouretas, K., Vlahogianni, E. (2020). Driver Perceptions on Taxi-sharing and Dynamic Pricing in Taxi Services: Evidence from Athens, Greece.Presented at the 99th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 9. Milioti, C., Panoutsopoulos, A., Kepaptsoglou, K., Tyrinopoulos, I. (2020). Key Drivers of Fare Evasion in Metro Systems: Evidence from Athens, Greece.Presented at the 99th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 10. Nioras, D., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K., Li, Z. (2020). Urban Transit Network Design with Distinct Passenger Groups: Model and Application.Presented at the 99th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 11. Psalta, A., Tsironis, V., Karantzalos, K., Spyropoulou, I. (2020). Social pooling with edge convolutions on local connectivity graphs for human trajectory prediction in crowded scenes.Proceedings of the 2020 IEEEIntelligent Transportation Systems Conference, September, Rhodes, Greece.
 12. Psarrou, A.-M., Spyropoulou, I., Papandreou K. C, Karadimas (2020). Hard Shoulder Use in Greek Freeways: Effects and Practical Considerations. Proceedings of the 99th Annual Meeting of the Transportation Research Board.
 13. Tsepenta, K., Spyropoulou, I., Ahern, A. (2020). Travellers’ propensity to cycle: the case of Dublin and Athens. Proceedings of the Conference on Sustainable Urban Mobility, 27-29 May, Skiathos, Greece.
 14. Vlahogianni, E., Del Ser, J., Kepaptsoglou, K., Davos, G. (2020). Model Free Identification of Traffic Conditions Using Unmanned Aerial Vehicles and Deep Learning. Presented at the 99th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 15. Papathanasopoulou, V., Spyropoulou, I., Perakis, H., Gikas, V., Andrikopoulou, E. (2021). Classification of pedestrian behaviour using real trajectory data. 7th International IEEE Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (accepted for presentation).
 16. Kopsidas, A., Milioti, C., Kepaptsoglou, K., & Vlahogianni, E. (2021). Modeling public transport recovery time following the COVID-19 pandemic outbreak: Evidence from Athens, Greece. Proceedings of the 100th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 17. Mitropoulos L., K. Kouretas, K, Kepaptsoglou, E. Vlahogianni (2021). A Comparative study of lifecycle costs for Hybrid and Electric Vehicles. Transportation Research Days, BIVEC-GIBET, May 27-28, 2021, Delft, The Netherlands (online/hybrid conference).
 18. Mitropoulos L., K. Kouretas, K, Kepaptsoglou, E. Vlahogianni (2021). Total Cost of Ownership for Automated and Electric Vehicles. 7th International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems (VEHITS), Online streaming, 28-30 April 2021.  
 19. Mitropoulos L., Kouretas, K., Kepaptsoglou, K., Vlahogianni, E. (2021). A Total Cost of Ownership Model for Hybrid, and Electric Semi-Automated and Automated Vehicles: A Case Study for France. Proceedings of the 101st Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C.
 20.  Tzouras, P.G., Karolemeas, C., Bakogiannis, E., Kepaptsoglou, K. (2021). A Concept Agent-Based Simulation Model to Evaluate the Impacts of a Shared Space Network.Procedia Computer Science184, 680-685.
 21. Mitropoulos L., Kouretas, K., Kepaptsoglou, K., Vlahogianni, E. (2021). Economic Assessment of Private Electric, Semi Automated and Automated Vehicles. Proceedings of the 10th ICTR conference “Future Mobility and Resilient Transport: Transition to Innovation”, Rhodes Island Greece, 2-3 September 2021.
 22. Mylonas, C., Kepaptsoglou, K., Mitsakis, E. (2021). Use of Macroscopic Fundamental Diagrams for the Assessment of Road Network Link Criticality. Proceedings of the 10th ICTR conference “Future Mobility and Resilient Transport: Transition to Innovation”, Rhodes Island Greece, 2-3 September 2021.
 23. Derpani, K., Kepaptsoglou, K., (2021). An indicator framework to monitor and assess cruise visitor mobility pressure at the destination area. Proceedings of the 10th ICTR conference “Future Mobility and Resilient Transport: Transition to Innovation”, Rhodes Island Greece, 2-3 September 2021.
 24. Kosmidis, G., Tsigdinos, S., Tzouras, P.G., Bakogiannis, E., Kepaptsoglou, K. (2021). Discussing the relationship between multimodality and transport equity: The case of Athens, Greece. Proceedings of the 10th ICTR conference “Future Mobility and Resilient Transport: Transition to Innovation”, Rhodes Island Greece, 2-3 September 2021.
 25. Iliopoulou, C., Kopsidas, A., Karountzos, O., Kepaptsoglou, K. (2021). Reliable electric public transportation network design considering charging waiting times. Proceedings of the 10th ICTR conference “Future Mobility and Resilient Transport: Transition to Innovation”, Rhodes Island Greece, 2-3 September 2021.
 26. Πουταχίδης, Κ., Ανδρικοπούλου Ε., Σπυροπούλου, Ι. (2021). Διερεύνηση της επιρροής της χρήσης κινητού τηλεφώνου στην οδηγική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. 10ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Ρόδος.
 27. Papathanasopoulou, V., Spyropoulou, I., Perakis, H., Gikas, V., Andrikopoulou, E. (2021). Classification of pedestrian behaviour using real trajectory data. Proceedings of the 7th International IEEE Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems, Greece.
 28. Stavropoulou, E., Mitropoulos, L., Tzouras, P. G., Karolemeas, C., Kepaptsoglou, K. (2022). An Evaluation of Agent-Based Models for Simulating E-Scooter Sharing Services in Urban Areas. InConference on Sustainable Urban Mobility(pp. 959-976). Cham: Springer Nature Switzerland.
 29. Konstantinidou, M., Kepaptsoglou, K., Stathopoulos, A. (2022). Introducing Randomness in Transportation Network Disaster Management through Stochastic Traffic Assignment. Proceedings of the 101st Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C.84. Konstantinidou, M., Kepaptsoglou, K., Stathopoulos, A. (2022). Introducing Randomness in Transportation Network Disaster Management through Stochastic Traffic Assignment. Proceedings of the 102nd Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C.
 30. Stavropoulou, E., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2022). In Battery Assisted Trolleybus Network Design: Model and Application. Proceedings of the 102nd Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C.
 31. Mourtakos, V., Mantouka, E.G., Fafoutellis, P., Vlahogianni, E.I., Kepaptsoglou, K. (2022). Extracting Activity Patterns and Trip Chains from Smartphone Data: A Case Study on the effects of COVID-19 on Greek Mobility. Proceedings of the 102nd Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C.
 32. Sarri, P., Tzouras, P.G., Tsigdinos, S., Kaparias, I., Kepaptsoglou, K. (2022). Exploring the land use and transport interaction effects of city-wide active travel schemes. Proceedings of the 102nd Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C.
 33. Mitropoulos, L., Kouretas, K., Kepaptsoglou, K., Vlahogianni, E. (2022). A Total Cost of Ownership Model for Hybrid, and Electric Semi-Automated and Automated Vehicles: A Case Study for France. Proceedings of the 102nd Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C.
 34. Tzouras, P., Karolemeas, C., Kepaptsoglou, K., Vlahogianni, E. (2022). Towards the Estimation of Macroscopic Traffic Parameters in Shared Space Network Links: An Empirical Study. Proceedings of the 102nd Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C.
 35. Argyriou, D., Kopsidas, A., Kepaptsoglou, K. (2022). Investigating Taxi Driver Behavioral Aspects: Evidence from Athens, Greece. In Conference on Sustainable Urban Mobility (pp. 1449-1462). Cham: Springer Nature Switzerland.
 36. Kopsidas, A., Douvaras, A., Kepaptsoglou, K. (2022). Extracting Metro Passenger Flow Predictors from Network’s Complex Characteristics. InInternational Conference on Complex Networks and Their Applications(pp. 529-540). Cham: Springer International Publishing.
 37. Eftychia Zargiannaki, E., Tzouras, P.G., Antoniou, E., Karolemeas, C., Kepaptsoglou, K. (2022). Assessing the impacts of traffic calming at network level. A multimodal agent-based simulation. Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, Athens, July 8th-10th. 
 38. Tzouras, P., Antoniou, E., Mitropoulos, L., Karolemeas, C., Kepaptsoglou, K. (2022). Simulation of e-bike and e-scooter trips using MATSim 10th Symposium of the European Association for Research in Transportation (hEART 2022), Leuven, Belgium, 31 May 2022.
 39. Mitropoulos, L., Tzouras, P., Antoniou, E., Karolemeas, C., Kepaptsoglou, K. (2022). An Agent-based Model approach for Simulating e-scooter Routing. Transportation Research Arena, Lisbon-Portugal, November 14-17, 2022.
 40. Triantafyllidi, E., Tzouras, P., Spyropoulou, I., Kepaptsoglou, K. (2022). Contributory Factors Affecting Willingness to Use Shared Autonomous Vehicles in Greece. Proceedings of the hEART 2022 International Conference, Leuven, June 1-3.
 41. Mylonas, C., Kepaptsoglou, K., Mitsakis, E. (2022). The sensitivity of transportation networks criticality to demand variation, level of supply degradation, and network abstraction. Proceedings of the hEART 2022 International Conference, Leuven, June 1-3.
 42. Spyropoulou, I., Laskaris, G., Sermpis, D., Papadimitriou, F. (2022). Modelling risky driving behaviours of professional drivers under the operation of Advanced Driver Assistance Systems. Proceedings of the 8th Road Safety and Simulation International Conference, 8-10 June, Athens, Greece.
 43. Triantafyllidi, E., Tzouras, P., Spyropoulou, I., Kepaptsoglou, K., (2022). Contributory Factors Affecting Willingness to Use Shared Autonomous Vehicles in Greece. Proceedings of the 10th Symposium of the European Association for Research in Transportation, 1-3 June, Leuven Belgium.
 44. Kezios, N.P., Spyropoulou, I. (2022). Modal shift towards active transport during the covid-19 restrictions: can we maintain this trend? Proceedings of the 6th Conference on Sustainable Urban Mobility, 31 August-2 September, Skiathos, Greece.
 45. Mexis, N., Spyropoulou, I. (2022). Impact of Covid-19 on Urban Traffic Patterns. Proceedings of the 6th Conference on Sustainable Urban Mobility, 31 August-2 September, Skiathos, Greece.
 46. Mexis, N., Spyropoulou, I. (2022). Impact of COVID-19 on Urban Traffic Patterns and Policy Implications. Proceedings of the AET European Transport Conference, 7-9 September, Milan, Italy.
 47. Gerike, R., Gabela, J., Heidegge1, F., Retscher, G., Gartner, G., Binn, A., Gikas, V., Spyropoulou, I., Ratnayake, R., Buddhika A., Loshaka Perera, J., Kalassooriya, P., Pradeep, RMM Hewawasam, C., Dammalage, T., Abeyratne, V., (2022). Education on Location-Based Services for Intelligent Transport Systems as the Basis for Interdisciplinary Innovation in Transport. PosNAV conference, November 2022. 
 48. Mitropoulos, L., Tzouras, P., Karolemeas, C., Karaloulis, A., Kepaptsoglou, K. (2023). Modeling Perceived Safety for E-Scooter Users in an Urban Road Network: A Case Study in Central Athens, Greece. InInternational Conference on Transportation and Development 2023(pp. 84-94), Austin Texas, June 14-17, 2023. doi: 10.1061/9780784484883.008.
 49. Delialis, P., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2023). Crowdsourcing based Identification and Spatio-temporal Analysis of Parking Violations: The case of Athens, Greece. Proceedings of the 103rd Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C.
 50. Tsigdinos, S., Kosmidis, G., Tzouras, P., Bakogiannis, E., Kepaptsoglou, K. (2023). Questioning active-mode oriented multimodality as a tool for enhancing accessibility and transport equity. Insights from a metropolitan city. Proceedings of the 103rd Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C.
 51. Mylonas, C., Kepaptsoglou, K., Mitsakis, E. (2023). Demand Variation and Level of Capacity Degradation in the Assessment of Road Link Criticality. Proceedings of the 103rd Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C.
 52. Karountzos, O., Kagkelis, G., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2023). Mapping high GHG emissions areas in the Aegean sea: a GIS framework for determining critical areas for emission reduction strategies. Proceedings of the 103rd Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C.
 53. Iliopoulou, C., Kampitakis, E., Kepaptsoglou, K., Vlahogianni, E. (2023). Dynamic Traffic-aware Auction-based Signal Control under Vehicle to Infrastructure Communication. Proceedings of the 103rd Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C.
 54. Papaioannou, E., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2023). A Model for E-cargo Bike Last-mile Logistics Network Design. Proceedings of the 103rd Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C.
 55. Mylonas, C., Kepaptsoglou, K., Mitsakis, E. (2023). Vulnerability of Road Networks: A Combined Topological, Statistical, and System Based Perspective. Proceedings of the 103rd Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C.
 56. Kagkelis, G. Karountzos, O., Kepaptsoglou, K. (2023). Exploring the Possibility for Zero-Emissions Sub-Networks in the Greek Coastal Shipping Network: A GIS Framework for the Evaluation of Potential Areas for Electrification. Proceedings of the 103rd Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C.

2010-2019

 1. Geroliminis, N., Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G. (2010).A Hybrid Hypercube – Genetic Algorithm Approach for Deploying Many Transit Mobile Repair Units in An Urban Network. Proceedings of the 89th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A. 
 2. Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G. (2010). A Model for Developing Optimal Pricing Policies in Park-and-Ride Facilities. Proceedings of the WCTR 2010 Conference, Lisbon, Portugal.
 3. Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G., Li, Z., (2010). The Bus Bridging Problem in Metro Operations: Models and Algorithms. Proceedings of the 89th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 4. Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G. (2010). A Model for Analyzing Metro Station Platform Conditions Following a Service Disruption. Proceedings of the 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems – ITSC 2010, September 19 – 22, 2010, Madeira Island, Portugal.
 5. Κεπαπτσόγλου, Κ., Καρλαύτης, Μ. (2010). Υποκατάσταση Λειτουργίας Μέσου Σταθερής Τροχιάς υπό Έκτακτες Συνθήκες: Τo Πρόβλημα Γεφύρωσης Σταθμών με Λεωφορεία. Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Βόλος, Σεπτέμβριος 2010.
 6. Αντωνίου, Κ., Ψαριανός, Β, (2010). Συλλογή και διαχείριση δεδομένων για την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία συγκοινωνιακών υποδομών. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΑΤΜ, ΠΣΔΑΤΜ, Αθήνα 17-18 Δεκ.
 7. Spyropoulou, I., Heydecker, B., Yannis, G. (2010). Modelling Intelligent Speed Adaptation. Proceedings of the 12th World Conference of Transportation Research, Lisbon, 2010.
 8. Kepaptsoglou, K., Milioti, C., Christoforou, Z., Karlaftis, M.G. (2011). An Empirical Investigation of Motorcycle Ownership and Usage. Proceedings of the ASCE T&DI Congress, March 2011, Chicago.
 9. Psarianos, B.(2011). Road Safety Impact Assessment-Quantification Challenges for Worldwide Application. Proceedings of the International Road Federation International Symposium Providing Infrastructure that improves Road Safety, Bucharest, Romania, May 10-11.
 10. Antoniou, C., Psarianos, B., Foll, G. (2011). Simulation-based time-space management of workzone construction scheduling. Application in the Korinth-Patras motorway. Proceedings of the 6th International Symposium on Highway Capacity and Quality of Service, Stockholm, Sweden, June.
 11. Psarianos, B., Maratou, D., Kotsikou, N. (2011). Access Management in Greece. Existing Legislation- Proposals. Proceedings of the 1st International Symposium on Access Management, Athens, Greece, June 15-17.
 12. Κονδύλη, A., Σπυροπούλου, I., Αντωνίου, K., Ψαριανός, B. (2011). Διερεύνηση Κυκλοφοριακών Μεγεθών σε Αυτοκινητοδρόμους σε Συνθήκες Πυκνής Ροής. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας.
 13. Füssl, E., Oberlader, M., Lenné, M., Beanland, V., Pereira, M., Simões, A., Turetschek, Ch, Kaufmann, C., Joshi, S., Rößger, L., Leden, L., Spyropoulou, I., Roebroeck, H., Carvalhais, J.(2012). Riders Acceptance of Advanced Rider Assistance Systems. Proceedings of the 19th ITS World Congress, Vienna.
 14. Kepaptsoglou,K.,Karlaftis,M.G., Gkotsis  ,I.,Vlahogianni,E.I.,Stathopoulos,A. (2012).Urban Regeneration in Historic Downtown Areas: Ex-Ante Evaluation of Traffic Impacts in Athens, Greece.Proceedings of the 91th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 15. Kepaptsoglou, K., Gkountis, I., Karlaftis, M.G., Mintsis, G., Vardaki., S. (2012). A Fuzzy AHP Model for Assessing Condition and Performance of Metro Stations. Proceedings of the 91th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 16. Lenné,Μ., Beanland, V., Fuessl, E., Oberlader, M., Joshi, S., Rößger, L., Bellet,T.,Banet, A., Leden, L., Spyropoulou, I., Roebroeck, H., Carvalhais, J., Underwood, G.(2012). Powered two-wheeler riders’ acceptability and acceptance of advanced rider assistive systems and on-bike information systems. 5th International Conference on Traffic and Transport Psychology, Gronigen.
 17. Ψαριανός, Β., Μαράτου, Δ., Κότσικου, Ν. (2012). Κυκλοφοριακά Κριτήρια Ανάπτυξης της Παρόδιας Ζώνης. Πρακτικά  3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Αθήνα 9-10 Φεβρουαρίου.
 18. Μαυρομάτης, Σ., Ψαριανός, Β., Μερτζάνης, Φ. (2012). Αξιολόγηση Επάρκειας Ορατότητας για Στάση σε Τρισδιάστατο Οδικό Περιβάλλον. Πρακτικά  3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Αθήνα 9-10 Φεβρουαρίου.
 19. Αρβανίτη, Ν., Ψαριανός, Β. (2012). Ανάλυση Ορατότητας σε συμβολές δευτερευουσών οδών. Πρακτικά  3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Αθήνα 9-10 Φεβρουαρίου.
 20. Αντωνίου, Κ., Ψαριανός, Β. (2012). Ο ρόλος της λειτουργικής ταχύτητας στην σύγχρονη οδοποιία και οι προοπτικές της. Πρακτικά  3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Αθήνα 9-10 Φεβρουαρίου.
 21. Σιώρα, Ε. Ψαριανός, Β. (2012). Διερεύνηση Πραγματικής Καμπυλότητας Τροχιάς Οχημάτων Σε Σχέση Με Την Καμπυλότητα Σχεδιασμού Υπεραστικών Οδών Δυο Λωρίδων Κυκλοφορίας. Πρακτικά  3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Αθήνα 9-10 Φεβρουαρίου.
 22. Spyropoulou, I. (2012).  Cellular Automata Model Properties: Representation of Saturation Flow. Proceedings of the 10th ACRI (Cellular Automata for Research and Industry) conference, Santorini.
 23. Spyropoulou, I., Yannis, G., Golias, J. (2012). Attitudes and behaviour of Greek Power Two Wheelers.Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Βόλος.
 24. Καραβάς, M., Σπυροπούλου, I. (2013). Απόκριση των Οδηγών στην Πληροφόρηση που Δέχονται από τις Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων. 6ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη.
 25. Κεπαπτσόγλου, Κ., Καρλαύτης, Μ., Βλαχογιάννη, Ε. (2013). Κλιματική Αλλαγή και Συγκοινωνιακές Υποδομές: Επιπτώσεις και Προσαρμογή. Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (ICTR 2013), Θεσσαλονίκη.
 26. Spyropoulou, I.,Yannis, G.,Golias, J.,Winkelbauer, M. (2013).Powered Two Wheelers Safety Measures: Recommendations and Priorities. Proceedings of the 13th World Conference of Transportation Research, Rio.
 27. Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G. (2014).Route Planning for Seaplane Services: The Case of the Greek Islands.Proceedings of the 93th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 28. Vlahogianni, E.I., Kepaptsoglou, K., Tsetsos, V., Karlaftis, M.G. (2014). Exploiting New Sensor Technologies for Real-Time Parking Prediction in Urban Areas.Proceedings of the 93th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 29. Kosmopoulos, D.I., Kalochristianakis, M., Malamos, A., Chatzis, S., Pternea, M., Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M. (2014). Developing Public Transport Network Systems: The DIANA Approach. Proceedings of the 18th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2014), Athens, October 2-4.
 30. Clausen, P., Skaloud, J., Gilliéron, P-Y., Merminod, B., Perakis, H., Gikas, V., Spyropoulou, I. (2015). Positioning accuracy with redundant MEMS IMU for road applications. Proceedings of the European Navigation Conference, April 7-10, Bordeaux.
 31. Kepaptsoglou, K., Stathopoulos, A., Karlaftis, M.G., (2015). Ridership Estimation of a New LRT System: Direct Demand Model Approach. Proceedings of the 94th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 32. Perakis, P. Clausen, V. Gikas, P-Y. Gilliéron, I. Spyropoulou (2015). Positioning Accuracy of Vehicle Trajectories for Road Applications. Proceedings of the 22nd ITS World Congress, Oct. 5-9, Bordeaux.
 33. Poulopoulou, M., I. Spyropoulou, C. Antoniou (2015). Parameters affecting professional driver response to VMS messages. 18th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, September 15-18, Gran Canaria.
 34. Vlahogianni, E., Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G. (2015).Analyzing Performance of Transit Lines and Depots: A Data Envelopment Analysis Approach.Proceedings of the 94th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 35. Γκιόκας, Α., Κατσαμπή, Δ., Βλαχογιάννη, Ε., Κεπαπτσόγλου, Κ., Καρλαύτης, Μ. (2015). Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων για την Αξιολόγηση της Απόδοσης των Γραμμών της ΟΣΥ Α.Ε. Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα.
 36. Λαγού, Χ., Σπυροπούλου, I. (2015). Διερεύνηση της Επίδρασης των Συνθηκών Φωτισμού στην Κυκλοφοριακή Ροή. 7ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα.
 37. Μουστάκα, Θ., Κεπαπτσόγλου, Κ., Λαγαρός, Ν., Καρλαύτης, Μ. (2015). Μοντέλο Βέλτιστης Δρομολόγησης Οχημάτων Διανομής Αγαθών με Ισοκατανομή Χρόνων Διαδρομών. Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα.
 38. Παπαδούλης, Λ.Α., Γκότσης, Η., Βλαχογιάννη, Ε., Κεπαπτσόγλου, Κ., Μηλιώτη, Χ., Γκόλιας, Ι. (2015). Επιρροή Πολιτικών Τιμολόγησης Κορεσμού στην Κυκλοφορία σε Αστικά Δίκτυα. 
 39. TsirimpaA., GkotsisI.,  KepaptsoglouK., VlahogianniE.I.,  PolydoropoulouA., KarlaftisM.G. (2015). Policies for Enhancing Mobility in Academic Campuses: The case of CERN.Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα.
 40. Kotopouli, A., Kepaptsoglou, K., Antoniou, C., (2016).Optimizing Locations of Electric Taxi Charging Stations: Model and Application. Proceedings of the 95th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 41. Kepaptsoglou, K., Milioti, C., Spyropoulou, D., Haider, F., Karlaftis, A.G. (2016). Modeling LRT versus BRT Preferences in Developing Countries: The Case of Multan, Pakistan. Proceedings of the 95th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 42. Chapuis, T., Spyropoulou, I. Cosmen, J. (2016) The Positioning Issues For Automated Vehicles, ENC – GNSS conference, May 2016, Helsinki, Finland.
 43. Gkotsis, I., Triantafyllos, D., Vlahogianni, E., Kepaptsoglou, K. (2016). A smart congestion charging approach for better environmental conditions in city center. Proceedings of the 2016 European Conference on Mobility Management (ECOMM 2016), Athens, Greece.
 44. Kopelias P., Vogiatzis K., Eliou N., Kepaptsoglou K. (2016). Sustainable road acoustic environment and economic recession. Proceedings of the 23rd International Congress on Sound and Vibration (ICSV23), Athens, July 2016.
 45. Bosdikoy, A., Antoniou, C.,Psarianos, B.(2016). Quantifying the Impact of Access Management on Urban Planning,Proceedings of the 3rd International Access Management Conference, Johannesburg, S. Africa, 6-7 July 2016.
 46. Mavromatis, S., Papadimitriou, E., Yannis, G.,Psarianos, B.(2016). Modeling Stopping Sight Distance on Left-Turn Curves of Freeways Overlapped with Crest Vertical Curves, Proceedings of the 95th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington.
 47. Amiridis, K.,Psarianos, B.(2016). Generic Methodology for 3-D Stopping Sight Distance Calculation. Proceedings of the 2016 International Conference on Transportation and Development, June 26-29, Houston, Texas.
 48. Psarianos, B.,Antoniou, C., Mavridis, I. (2016). Investigating the Impact of Night-time on Operating Speeds in Two-lane Rural Roads. Proceedings of the 95th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington DC, USA.
 49. Spyropoulou, I., Konstantinidou M. (2016). Factors affecting the propensity to cycle – the case of Thessaloniki. 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility, May 2016, Volos.
 50. Papagianni, S., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K., Stathopoulos, A. (2017).A Decision-Making Modelling Framework for Allocating Real-Time Passenger Information Signage at Bus Stops and its Application in Athens, Greece. Proceedings of the 96th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 51. Politis, S., Kepaptsoglou, K., Psarianos, B. (2017).A Sequential Model for the Optimal Design of Highway Alignments. Proceedings of the 96th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 52. Kepaptsoglou, K., Argyropoulos, I. (2017).Developing the Athens LRT System Extensions: Application of Some Past Practical Lessons Learned.Proceedings of the 96th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 53. Charisis, A., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2017).DRT Feeder Route Design for Urban Subway Stations. Proceedings of the 96th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 54. Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K., Schinas, O. (2017).A Multi-Objective Routing Model for Maritime Oil Transportation in the Aegean Sea. Proceedings of the 96th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 55. Ballis, C., Kepaptsoglou, K., Ballis, A. (2017).Development and Validation of a Heavy Truck Fuel Consumption Model.Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη.
 56. Gkini, C., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2017).A Model for Optimizing On-Street Parking in an Urban Network.Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη.
 57. Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2017).Combining ITS and Optimization in Public Transportation Planning: State of the Art and Future Research Paths.Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη.
 58. Kouskoulis, G., Antoniou, C., Spyropoulou, I. (2017).Data driven – a significant tool in pedestrian simulation.8ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη.
 59. Apostoleris, K., Psarianos, B. (2017). Operational Evaluation of the use of Skew Superelevation on motorways for heavy vehicles through simulation tests. Proceedings of the 6th International Conference on Road Safety and Simulation RSS 2017, 17th-19th October, Hague, Netherland.
 60. Spyropoulou I., Gikas, V., Perrakis, H., Gilliéron, P.-Y. (2017). GNSS for Intelligent Transport Systems: needs and challenges. Proceedings of the Conference Smart Cities and Mobility as a Service, Patra, 2017.
 61. Ανδρικοπούλου, Ε., Σπυροπούλου, I. (2017). Διερεύνηση των επιπτώσεων της χρήσης κινητού τηλεφώνου στην οδηγική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της νύχτας με χρήση προσομοιωτή οδήγησης. 8ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη.
 62. Λινάρδου, Μ., Σπυροπούλου, I. (2017). Διερεύνηση της επιρροής της χρήσης κινητού τηλεφώνου στην οδηγική συμπεριφορά, με χρήση προσομοιωτή οδήγησης. 8ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη.
 63. Σπυροπούλου Ι., Κεπαπτσόγλου Κ., Ψαριανός Β. (2017). Γνωστικά και εκπαιδευτικά προαπαιτούμενα του ΑΤΜ ως προϋπόθεση συμμετοχής του στην ανάπτυξη και λειτουργία των ευφυών συστημάτων μεταφορών. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αθήνα, 2017.
 64. Σπυροπούλου, I., Κωνσταντινίδου, Μ., Βαλαβάνης, Β. (2017). Παράμετροι επιρροής των μετακινήσεων με ποδήλατο στις πόλεις. 8ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη.
 65. Σπυροπούλου, I., Πουλοπούλου, Μ., Καραβάς, Μ., Ιμπερσίμη, Ε. (2017). Απόκριση διακριτών κατηγοριών οδηγών στις Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων.Proceedings of the   Conference Smart Cities and  Mobility as a Service,Patra, 2017.
 66. Gkini, C., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K., Vlahogianni, E. (2018).Model for Planning and Sizing Curbside Parking Lanes in Urban Networks. Proceedings of the 97th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 67. Kopsidas, A., Kepaptsoglou, K., Vlahogianni, E., Iliopoulou, C. (2018).Modeling transit user travel time perception in a post-economic recession era: The case of Athens, Greece. Proceedings of the Conference on Sustainable Urban Mobility 2018, Skiathos, Greece.
 68. Andrikopoulou, E., Spyropoulou, I. (2018). Mobile phone use and night time driving: impact on driving behaviour. 7th Symposium of the European Association for Research in Transportation conference.
 69. Kouskoulis, G., Antoniou, C., Spyropoulou, I. (2018). Comparing theoretical pedestrian simulation models with data driven techniques. 7th Symposium of the European Association for Research in Transportation conference.
 70. Kouskoulis, G., Antoniou, C., Spyropoulou, I. (2018). A method for the treatment of pedestrian trajectory data noise. Presented at the International Sceintific Conference on Mobility and Transport Urban Mobility, Munich, Germany, 2018.
 71. Linardou, M., Spyropoulou, I. (2018). Investigation of the impact of mobile phone use on drivers’ behavior: A driving simulator study. Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Vienna, 2018.
 72. Milioti C., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2018). Modeling the effect of subway strikes on bus operations using Automatic Vehicle Location Data. Proceedings of the HEART 2018 Conference, Athens 5-7 September.
 73. Iliopoulou, C., Milioti C., Vlahogianni, E. I, Kepaptsoglou, K. & Sanchez-Medina, J. (2018). The Bus Bunching Problem: Empirical Findings from Spatial Analytics. Proceedings of the IEEE ITSC Conference, Maui, Hawaii, U.S.A., November 4-7, 2018. 
 74. Apostoleris, K., Psarianos, B., Stamatiadis, N., Taliouras, F. (2018). New concepts for geometric design consistency. Proceedings of the 7th National Greek Road Safety Conference, 11-12 October 2018, Larissa, Greece.
 75. Mavromatis, S., Apostoleris, K., Laiou, A., Yannis, G., Psarianos, B. (2018). Acceleration Impact Investigation for the Control of Road Geometry Parameters Proceedings of the 97th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington DC, USA.
 76. Andrikopoulou, E. Perrakis, H., Spyropoulou, I., Gikas, V. (2019). Extracting pedestrian behavior using high sensitivity GNSS positioning for urban C-ITS applications. Accepted for presentation at the 27th IUGG General Assemby, Montreal, 2019.
 77. Iliopoulou, C., Laios, I., Kepaptsoglou, K., Yannis, G. (2019). Ex-ante Evaluation of Optimal Mixed Transit Fleet Management Plans.Proceedings of the 98th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 78. Milioti, C., Katopodis, B., Kepaptsoglou, K., Tyrinopoulos, I. (2019). Assessing the influence of social media in the mobility of young tourists: The case of Greece.Proceedings of the 98th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 79. Toulouki, M.A., Mantouka, E., Vlahogianni, E., Gkritza, K., Kepaptsoglou, K. (2019). Perceived Impacts of c-ITS on the Economy, Quality of Life, and Transportation System Performance: The Case of Greece. Proceedings of the 98th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 80. Iliopoulou, C., Milioti, C., Kepaptsoglou, K., Vlahogianni, E. (2019).Bus Bunching Hot Spot Detection at a Network-Wide Level. Proceedings of the 98th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 81. Mitropoulos, L., Antypas, A., Kepaptsoglou, K. (2019).Continuum Approximation Model for Ferry Transportation Service Planning: The Case of the Aegean Islands. Proceedings of the 98th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 82. Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2019).Electric Transit Route Network Design Problem with Dynamic Wireless Charging Infrastructure Location.Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα. 
 83. Κouskoulis, G., Spyropoulou,Ι. (2019). Comparing Artificial Neural Networks and Social Force model on pedestrian simulation.9ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα.
 84. Stamatiadis, N., Psarianos, B., Apostoleris, K., Taliouras, F. (2019) Nighttime vs. Daytime Horizontal Curve Design Consistency: Issues and Concerns. Proceedings of the 98th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 85. Sarri, P., Kaparias, I., Kepaptsoglou, K. Leon, A., de la Barra, T. (2019).Using Luti models to develop Key Performance Indicators (KPIs) for evaluating land use impacts.Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα.
 86. Chioni, E., Milioti, C., Iliopoulou, C. Kepaptsoglou, K. (2019).Application of geographically weighted regression for identifying factors affecting bus bunching at the station-level.Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα.
 87. Ανδρικοπούλου, Ε., Σπυροπούλου, Ι. (2019). Οδηγική συμπεριφορά και συνομιλία με χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της νύχτας. 9ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα.
 88. Μηλιώτη, Χ., Πανουτσόπουλος, Α., Κεπαπτσόγλου, Κ., Τυρινόπουλος, Ι. (2019). Παραβατικότητα στην πληρωμή κομίστρου: Η Περίπτωση του Μετρό της Αθήνας. Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα.
 89. Kolliou, K., Milioti, C., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2019).Διερεύνηση της Επίπτωσης Απεργιών και Καιρικών Συνθηκών στους Χρόνους Διαδρομής Λεωφορείων. Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα.
 90. Petsou, A., Merakou, M.-E., Iliopoulou, T., Iliopoulou, C., Dimitriadis, P., Ioannidis, R., Kepaptsoglou, K., Koutsoyiannis, D. (2019). Campus solar roads: Optimization of solar panel and electric charging station location for university bus route. European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-10832, European Geosciences Union, Vienna, April 2019.
 91. Αλπός Θ., Ηλιοπούλου, Χ., Κεπαπτσόγλου, Κ. (2019). Βέλτιστος Σχεδιασμός Δικτύου Διαδρομών για Αυτόνομα Οχήματα. Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα.
 92. Κότσιαλος, Ε., Σπυροπούλου, Ι. (2019). Επιπτώσεις της χρήσης κινητού τηλεφώνου στο οδικό δίκτυο. 9ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα.

2000-2009

 1. Kontaratos, M., Psarianos. B. (2000). Impact Assessment of Automated and Robotic-based Techniques in Road Construction and Maintenance Operations. Proceedings of the 79th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington, D.C., U.S.A.
 2. Kontaratos, M., Psarianos. B. (2000). Design Scheme of a Paver Deploying Automated and Robotic-based Techniques. Proceedings of the 79th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington, D.C., U.S.A
 3. Mavromatis, S., Psarianos, B., D’ Apuzzo, V., Nicolosi, V., (2000). Design Speed Ranges to Accommodate a Safe Highway Geometric Design for Heavy Vehicles. Proceedings of the 2nd International Symposium on Geometric Design, Transportation Research Board / Forschungsgesellschaft fuer Strassen- und Verkehrswesen, June  14-17, Mainz, Germany.
 4. Apostolopoulou, D., Psarianos, B., Stamatiadis, N., Kasapi, E. (2000), Investigation of Stopping Sight Distances Validity During Nighttime. Proceedings of the 2nd International Symposium on Geometric Design, Transportation Research Board / Forschungsgesellschaft fuer Strassen- und Verkehrswesen, June 14-17, Mainz, Germany.
 5. Psarianos, B. (2000). Traffic Access Management as an Essential Issue in Land Use Planning and Land Management. International Symposium Application of Geodetic and Information Technologies in the Physical Planning of Territories, Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, Sofia, Nοvember 9-10.
 6. Spyropoulou, I. (2000). A comparison between various traffic flow models. Proceedings of the 32nd Conference of the University Transport Studies Group, 5th-7th January.
 7. Psarianos, B. (2001).The Role of Non-Geodetic Professional Expertise of a University Educated Surveyor in an Emerging Ambiguous and Unsafe Future of the Profession Proceedings of the FIG Working Week, 6-11 May, Seoul, Korea.(Best presentation prize).
 8. Stathas, D., Karampelas, I., Liapakis, C., Psarianos, B., Kontaratos, M. (2001). Dynamic Vehicle Positioning and Orientation Techniques for Inspecting Road Surfaces for Guiding Construction Machines. Proceedings of the FIG Working Week 2001, 6-11 May, Seoul, Korea.
 9. Kepaptsoglou,K.,Sinha,K.C. (2001).Optimal Programming under Uncertainty in the Indiana Bridge Management System. Proceedings of the 80th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C.,U.S.A.
 10. Liapis, E., Psarianos, B., Kasapi, E. (2001). Speed Behavior Analysis at Curved Ramp Sections of Minor Interchanges.Proceedings of the 80th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C.,U.S.A.
 11. Psarianos. B., Paradeisis, D., Nakos, B., Karras, G. (2001). A Cost-Effective Road Surveying Method for the Assessment of Road Alignments. Proceedings of the 4th International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, April 3-6, Berlin, Germany.
 12. Lamm, R., Psarianos, B., Kafiso, S. (2002). Safety Evaluation Process of Two-Lane Rural Roads-A Ten Year Review. Proceedings of the 81st Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C.,U.S.A., Washington, D.C., U.S.A.
 13. Patrikalakis, I., Kalapoutis,Α., Karlaftis, M., Kepaptsoglou, K., Patrikalakis, J., Starra, A. (2003).Conceptual Issues in Planning a Special Events Public Transportation Network: The Case of the Athens 2004 Olympic Games.Proceedings of the European Transport Conference 2003,Strasbourg,France.
 14. Karlaftis, M.G., Kepaptsoglou, K., Stathopoulos, A., Starra, A. (2004). Bus Network Planning for Special Events: A Decision Support Framework.Proceedings of the10th World Conference on Transport Research, Constantinople, Turkey.
 15. Geroliminis, N., Karlaftis, M.G., Stathopoulos, A.,Kepaptsoglou, K. (2004). Development of a Model for Districting and Optimal Location of Emergency System Servers with the Use of Spatial Queues. Proceedings of the 83th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C.,U.S.A.
 16. Karlaftis, M.G., Kepaptsoglou, K., Vlachogianni, E. (2004). An Internet – Based Decision Support System for the Optimal Positioning of Emergency Crews on Large Infrastructure Networks.Proceedings of the20th European Conference on Operational Research (EURO-XX), Ρόδος, Ελλάδα.
 17. Spyropoulou, I., Karlaftis, M., Golias, J. (2004). Available intelligent transport systems: an in-depth overview. Proceedings of 1st Conference on Driver Needs, Technical University of Lisbon, 3-4 June.
 18. Spyropoulou, I. Karlaftis, M. Golias, J. (2004).Impacts of advanced traveller information systems. Proceedings of 1st Conference on Driver Needs, Technical University of Lisbon, 3-4 June.
 19. Spyropoulou, I., Golias, J., Yannis, G., Sigalas, E. (2004). Greek driver needs on ITS in relation to driver accident history. Proceedings of 2nd Conference on Driver Needs, Technical Institute of Finland, 27-29 September.
 20. Spyropoulou, I., Karlaftis, M., Golias, J. (2004). Road safety and intelligent transport systems: are they related? Proceedings of 1st Conference on Driver Needs, Technical University of Lisbon, 3-4 June.
 21. Κεπαπτσόγλου, Κ., Καρλαύτης Μ. (2004). Ανάπτυξη Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων για τον Προσδιορισμό των Δρομολογίων των Η.Σ.Α.Π. κατά την Περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα.
 22. Καρλαύτης, Μ., Κεπαπτσόγλου, Κ. (2004). Ανάπτυξη Συνδυαστικού Μαθηματικού Προτύπου Εύρεσης Βέλτιστων Χρονοαποστάσεων και Τύπων Λεωφορείων για την Εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών Λεωφορειακών Γραμμών. Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα.
 23. Σπυροπούλου, Ι. (2004). Χαρακτηριστικά και παράμετροι του μπλοκαρίσματος των προσβάσεων αστικών κόμβων με φωτεινή σηματοδότηση. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Φωτεινής Σηματοδότησης: Σύγχρονες Εξελίξεις-Συστήματα Τηλεματικής, Πανεπιστήμιο Πατρών-Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Πάτρα, 17-18 Μαΐου.
 24. Κεπαπτσόγλου, Κ., Καλαφατάς, Γ., Καρλαύτης, Μ., Σάρρας, Π., Σταθόπουλος, Α. (2005). Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Δρομολόγησης ΜΕΤΡΟ κατά τη Διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Πρακτικά του Συνεδρίου Ανάπτυξη Σιδηροδρομικών Μεταφορών, Αθήνα.
 25. Ψαριανός, Β., Κάτσιος, Δ., Σοϊλεμέζογλου, Γ. (2005). Διατομή Τύπου 2+1: Πλεονεκτήματα και Κριτήρια Εφαρμογής. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Βόλος 18-20 Μαΐου.
 26. Μαράτου, Δ., Ψαριανός, Β. (2005). Οι Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης σε Ενοποιημένους Ακάλυπτους ως Μέσο Άμβλυνσης Κυκλοφοριακών προβλημάτων. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Βόλος 18-20 Μαΐου.
 27. Μαυρομάτης, Σ., Ψαριανός, Β., Παλάσκας (2005). Δυναμική προσέγγιση στον προσδιορισμό Κρίσιμων Γεωμετρικών Παραμέτρων σε Επιβατηγά Οχήματα. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Βόλος 18-20 Μαΐου.
 28. Ψαριανός, Β., Σταματιάδης, Ν. (2005). Ευαισθητοποιημένος ως προς τον Παρόδιο Χώρο Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Βόλος 18-20 Μαΐου.
 29. Πατάκια, Ε., Ψαριανός, Β. (2005). Συγκριτική παρουσίαση Μεθόδων Αποτύπωσης Τροχαίων Ατυχημάτων. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Βόλος 18-20 Μαΐου.
 30. Mavromatis, S., Psarianos, B., Kasapi, E. (2005). Computational Determination of Passenger Cars’ Braking Distances Equipped with Anti-Block Brake Systems. Proceedings of the 3rd International Symposium on Highway Geometric Design, Chicago, U.S.A. June 29-July 1.
 31. Karlaftis, M.G., Kepaptsoglou, K., Lambropoulos, S. (2005).A Methodology for Allocating Funds in Bridge Repairs Following a Natural Disaster: The Case of Athens, Greece. Proceedings of the 84th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C.,U.S.A.
 32. Sermpis, D., Spyropoulou, I., Golias, J. (2005). Investigation of the two-wheel vehicle movement at urban signal-controlled junctions. Proceedings of the 84th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A..
 33. Σπυροπούλου, Ι., Γιαννής, Γ., Γκόλιας, Ι., Καρλαύτης, Μ. (2005). Επιπτώσεις χρήσης εξελιγμένων συστημάτων πληροφόρησης στις οδικές μεταφορές. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οδοποιίας, Βόλος, 18-20 Μαΐου.
 34. Spyropoulou, I.,Karlaftis,M.,Penttinen, M.,Golias, J.,Yannis, G. (2005).Intelligent transport systems  today: A European perspective. Proceedings of the European  Transport  Conference 2005,Strasbourg, 3-5October.
 35. Psarianos, B. (2005). An International Experience on the Safety Performance of 2+1 cross-section. Road Safety Congress in Memory of Prof. R. Lamm, Catania, Italy, Dec. 9.
 36. Γιαννής, Γ., Γκόλιας, Ι., Παπαδημητρίου, Ε., Σπυροπούλου, Ι. (2005). Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών Ι.Χ. και δικύκλων στην Ελλάδα. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Πάτρα, 10-11 Οκτωβρίου.
 37. Δημητρίου Δ., Κεπαπτσόγλου, Κ., Γιαννούλης, Ν., Καρλαύτης, Μ. (2005). Αξιολόγηση της Ποιότητας των Μεταφορικών Υπηρεσιών για το Δίκτυο Αστικού Σιδηροδρόμου (Μετρό και Τραμ) στην Αθήνα. Πρακτικά του Συνεδρίου Ανάπτυξη Σιδηροδρομικών Μεταφορών, Αθήνα.
 38. Σπυροπούλου, Ι., Παπαδημητρίου, Ε., Γιαννής, Γ., Γκόλιας, Ι. (2005). Αιτίες και μέτρα αντιμετώπισης οδικών ατυχημάτων δικύκλων. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Πάτρα, 10-11 Οκτωβρίου.
 39. Benz, T., Tapani, A., Gaitanidou, E., Spyropoulou, I., Yannis, G. (2006). Modelling road traffic safety-The IN-SAFETY approach. Proceedings of the ITS World conference, London.
 40. Dimitriou, D., Karlaftis, M., Kepaptsoglou, K., Stathopoulos, A. (2006). Public Transportation during the Athens 2004 Olympics: From Planning to Performance.Proceedings of the 85th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C.,U.S.A.
 41. Karlaftis, M.G., Kepaptsoglou, K., Stathopoulos, A. (2006). Decision Support Systems for Planning Bus Operations during Mega Events: TheAthens 2004 Summer Olympics. Proceedings of the 11th IFAC Symposium on Control Systems, The Netherlands.
 42. Karlaftis, M.G., Bitsikas, T., Kepaptsoglou, K., Lambropoulos, S., Panetsos, P. (2006). Development of a Bridge Management  System for a Freeway Authority in  Greece. Proceedings of theIABMAS 2006,Balkema Publishers, Porto, Portugal.
 43. Kepaptsoglou,Κ.,Karlaftis,M.,Bitsikas, T., Panetsos,P.,Lambropoulos,S. (2006).A Methodology and Decision Support System for Scheduling Inspections in a Bridge Network Following a Natural Disaster.Proceedings of theIABMAS 2006,Balkema Publishers, Porto, Portugal.
 44. Kepaptsoglou,K.,Karlaftis,M., Vlachogianni, E. (2006). Emergency Response Vehicle Deployment: A Web-Based DSS Approach. Proceedings of the Traffic and Road Safety 3rd International Congress, Ankara, Turkey.
 45. Penttinen, M., Spyropoulou, I., Bauer, A., Vaa, T. (2006). Opportunities and threats of ITS-expert opinions. Proceedings of the ITS World conference, London.
 46. Vythoulkas, P., Psarianos, B., Chorianopoulos, E., Kassapi, E. (2006). Speed Limits: Planning Perspectives and Drivers’ Attitudes in Greece. Proceedings of thw 1st International Symposium on Freeway and Tollway Operations, Transportation Research Board, Athens, Greece.
 47. Vaa, T., Gelau, C., Penttinen, M., Spyropoulou, I. (2006). ITS and effects on road traffic accidents-state of the art. Proceedings of the ITS World conference, London.
 48. Κεπαπτσόγλου, Κ., Καρλαύτης, Μ., Καλαφατάς, Γ., Σάρρας, Π., Σταθόπουλος, Α. (2006). Ανάπτυξη Συστήματος Υποβοήθησης Αποφάσεων για την Εξυπηρέτηση Επιβατών υπό Συνθήκες Έκτακτου Περιστατικού Γραμμής  κατά τη Διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη.
 49. Karlaftis, M., Kepaptsoglou, K., Stathopoulos, A. (2007). Multimodal Trip Chains during Large Events: A Non – Homogeneous Markov Decision Process Approach. Proceedings of the T-LOG 2007, Shenzhen, P.R.China.
 50. Karlaftis, M., Kepaptsoglou, K. (2007). Operational Planning for Military Demolitions: An Integrated Systems Approach. Proceedings of the T-LOG 2007, Shenzhen, P.R.China.
 51. Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G., Vlachogianni, E. (2007).Web Based Decision Support for Emergency Preparedness on a Bridge Network. Proceedings of the 86th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C.,U.S.A.
 52. Spyropoulou, I., Golias, J., Karlaftis, M., Penttinen, M., Vaa, T. (2007). Risk factors and intelligent transport system answers – possible opportunities and shortcomings. Proceedings of the 11th World Conference of Transportation Research, Berkeley.
 53. Yannis, G., Golias, J., Spyropoulou, I. (2007). Effects of driver accident involvement on ITS acceptance. Proceedings of the ITS World conference, Beijing.
 54. Yannis, G., Golias, J., Spyropoulou, I., Papadimitriou, E. (2007) Mobility patterns of motorcycle and moped riders in Greece. Proceedings of the 86th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., USA.
 55. Dimitriou, D., Kepaptsoglou, Κ., Karlaftis, M. (2008). Documentation and Evaluationof the Perceived Level of Quality of RailServices in Athens. Proceedings of the 1st International Scientific Conference on Competitiveness and Complementarity of Transport Modes, Perspectives for the Development of Intermodal Transport, (CD-ROM), Chios, Greece.
 56. Karlaftis, M., Kepaptsoglou, K., Sambracos, E. (2008). A SmallContainers Fleet Routing Problem with Time Deadlines and Simultaneous Deliveries and Pickups: A Genetic Optimization Approach. Proceedings of the 87th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 57. Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G. (2008). The Bus Bridging Problem in Metro Operations: Mathematical Framework and Decision Support System.Proceedings of the87th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 58. Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M., Yannis, G. (2008). Effects of a New On-Street Parking Management Scheme on Park-and-Ride Facility Demand: A Preliminary Before–After Analysis. Proceedings of the 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, Athens, Greece.
 59. Jha, M.K., Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M., Abdullah, J. (2008). A Bilevel Optimization Model for Large-Scale Highway Infrastructure Maintenance Inspection and Scheduling. Proceedings of the 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, Athens, Greece.
 60. Meng, L., Yang, Z., Jiang, X., Li, H., Miao, J., He, Z., Kepaptsoglou,Κ., Wang, B., Wang Y. (2008). Agent-Based Train Running Simulation of Railway Passenger Dedicated Line. Proceedings of the 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, Athens, Greece.
 61. Milioti,C.,Spyropoulou,I.,Karlaftis,M. (2008).Drivers’ stated preferences towards road pricing: the case of Athens. Proceedings of the WSEAS Conference on Urban Planning and Transportation.
 62. Spyropoulou, I. (2008). Impact of intelligent speed adaptation on speeding.Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Έρευνα στις Μεταφορές, Athens.
 63. SpyropoulouI., KarlaftisM. (2008). Parameters related to modelling Intelligent Speed Adaptation Systems with the employment of a microscopic traffic model. Proceedings of the 1st European Conference of Human Centred Design for Intelligent Transport Systems, Lyon.
 64. Yannis, G., Spyropoulou, I., Golias, J., Arsenio, E., Azevedo, C. (2008). Introducing safety on advanced traveller information systems and consequent impact on drivers’ route choices. Proceedings of the 10th AATT Conference, Athens.
 65. Γιαννούλης, Ν.Κ., Κουμούσης, Β.Κ., Κεπαπτσόγλου, Κ.Λ., Καρλαύτης, Μ.Γ. (2008). Μαθηματική Προσέγγιση για την Επιθεώρηση Κατασκευών μετά από Σεισμό. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνέδριου Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, Ελλάδα.
 66. Buchan, I., Kepaptsoglou, K., Rye, T., Papadimitriou, S. (2009). Managing Mobility in Cities: A Quality Management-Based Approach.Proceedings of the 88th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 67. Buchan, I., Kepaptsoglou, K., Rye, T., Papadimitriou, S. (2009). Managing Mobility in EU Cities: A Quality Management Based Approach. Proceedings of the 2009 European Conference on Mobility Management, Saint Sebastian, Spain.
 68. Kepaptsoglou, K.L., Karlaftis, M.G. (2009). The Bus Bridging Problem in Metro Operations:Models and Algorithms. Proceedings of the 11th International Conference on Advanced Systems for Public Transport (CASPT 09), Hong Kong.
 69. Kepaptsoglou, K., Tsamboulas, D., Karlaftis, M.G., Marzano, V. (2009). Analyzing Free Trade Agreements Effects in the Mediterranean Region: A SURE Gravity Model Based Approach. Proceedings of the 88th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 70. Karlaftis, M., Kepaptsoglou, K., Tsamboulas, D. (2009). Free Trade Agreements in the Mediterranean Region: A Box-Cox Analysis. Proceedings of the International Conference on Prospects for Research in Transport and Logistics on a Regional – Global Perspective (RTRAL 2009), Feb 12th-14th, Constantinople, Turkey.
 71. Psarianos, B. (2009). Self-explaining/Self-enforcing Roads. European Perspectives. Proceedings of the 88th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 72. Antoniou, C., Psarianos, B., Brilon, W. (2009). Irregularities in the Output of Transport Planning Models’ Forecasts for Capital infrastructure Planning Decisions. Proceedings of the 2nd International Symposium on Freeway and Tollway Operations, Honolulu Hawaii, June 21-24.
 73. Αντωνίου, Κ., Βυθούλκας, Π., Ψαριανός, Β., Ακριτίδης, Χ. (2009). Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Σχολικών Συγκροτημάτων του Δ. Αθηναίων. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Αθήνα, 5-6 Νοεμβρίου.
 74. SpyropoulouI., DimitriouL. (2009). A microscopic traffic model for incorporating motorcycle movement in urban areas. Proceedings of the 88th TRB Annual Session, Washington D.C., January.

1980-1999

 1. Psarianos, B., Kontaratos, M. (1988). The Rural and Surveying Engineer as a Road Designer. The Greek Experience. Proceedings of the Symposium On University Education of Surveyors, Madrid, October 14-28, FIG.
 2. Psarianos, B., Kontaratos, M. (1992). Information Requirements for Vehicle Guidance Into Interurban Road Environment. B. Psarianos co-authorsΜ.Κονταράτο, 25th ISATA Conference, Florence, Italy, June.
 3. Κονταράτος, M., Κάτσιος, Δ., Ψαριανός, Β. (1994). Επιρροή των Χαρακτηριστικών Επιβατικού Οχήματος στον Υπολογισμό Οριζόντιας Καμπύλης σε Υπεραστικές Οδούς. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Θεσσαλονίκη.
 4. Ψαριανός, Β., Γκόλιας, Ι., Κονταράτος, Μ., Γιώτης. Α. (1994). Διερεύνηση Παραμέτρων Ασφάλειας Υπεραστικών Οδών. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Θεσσαλονίκη
 5. Κανελλαϊδης, Γ., Ψαριανός, Β. (1994). Οριακές Τιμές  Στοιχείων Μελέτης Υπεραστικών Οδών με Βάση Μετρήσεις Στην Ελλάδα. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, 1994.
 6. Psarianos,Β., Lamm,Ρ., Guenther, A.K. (1994). Interrelationships between Three Safety Criteria, Modern Highway Geometric Design, as well as High Risk Target Locations and Groups. 3rd International Conference on Safety and the Environment in the 21st Century, Tel Aviv, Israel.
 7. Psarianos,Β., Lamm, R., Soilemezoglou, G., Kanellaidis, G. (1995). Driving Dynamic Aspects and Related Safety Issues for Modern Geometric Design or Non Built-Up Roads. Proceedings of the 74th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., USA.
 8. Lamm, R., Psarianos, B., Choueiri, E., Soleimezoglou. G. (1995). A Practical Safety Approach to Highway Geometric Design – International Case Studies: Germany, Greece, Lebanon, and United States. Proceedings of the International Symposium On Highway Geometric Design Practices, Boston, Massachusetts, USA.
 9. Psarianos, B., Kontaratos, M., Katsios, D.(1995). Influence of Vehicle Parameters On Curve Design of Rural Highways. Proceedings of the International Symposium On Highway Geometric Design Practices, Boston Massachusetts, USA.
 10. Harwood, D., Fambro, D., Fischburn, B., Joubert, H., Lamm, R., Psarianos, B. (1995) International Sight Distance Design Practices. Proceedings of the International Symposium On Highway Geometric Design Practices, Boston, Massachusetts, USA.
 11. Lamm, R. Psarianos, B. Kontaratos, M. Kassapi, E. (1995).Capacity Analysis of Standard Cross Sections, a Case Study of Greece. Proceedings of the 20th PIARC World Road Congress, Montreal, Canada.
 12. Βέης, Γ., Βραδής, Χ., Ζαχαρής, Ε., Κορακίτης, Ρ., Λιαπάκης, Χ., Μπαλής, Β, Μπιλλήρης, Χ, Νάκος, Β., Παραδείσης, Δ. (1995). Ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένης Καταγραφής Οδικού Δικτύου. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Λάρισα.
 13. Γεωργόπουλος, Α., Ψαριανός, Β. (1995). Η Συμβολή της Αντίστροφης Φωτογραμμετρίας στις Μελέτες Οδοποιίας. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Οδοποιίας, Λάρισα.
 14. Lamm, R., Heger, S. Kakido, S., Mailaender, T. Psarianos, B. (1995). German and Japanese Experiences with Traffic Calming Methods In Residential Areas.Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας,Λάρισα.
 15. Lamm, R., Steyer, R., Mailaender, T., Psarianos, B. (1995). Traffic Calming Methods On Local Through Roads of Villages and Small Towns On Germany.Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας,Λάρισα.
 16. Psarianos, B., Lamm, R. (1995). Contribution to Session Sight Distance. Austrian, German and Greek Approach. Proceedings of the International Symposium On Highway Geometric Design Practices, Boston, Massachusetts, USA.
 17. Psarianos, B., Crispino, M., Nicolosi, V. (1997). A Safety Oriented Maintenance Criterion, based on Vehicle Dynamics for Pavement Surface Characteristics in Italian Two-Lane Rural Highways..Convengo “La Sicurezza Stradale” Societa Italiana Infrastrutture Viare, 29-30 Ottobre 29-30, Pizza, Italy.
 18. Apostolopoulou, D., Kontaratos, M., Psarianos, B. (1997). Safety Investigation of Electric Car Motion on Rural Highways. Proceedings of the 1st European Conference on Clean Cars, National Technical University of Athens, Athens, May 15-17.
 19. Mavromatis, S., Psarianos, B. (1998). Minimum Horizontal Radii to Accommodate Tractive and Braking Forces and Lateral Load Transfer, Proceedings of the Canadian Society of Civil Engineers (CSCE), 2nd Transportation Specialty Conference, Halifax Canada.
 20. Psarianos, B.(1999). Feasibility of Implementing Automated and Robotics-based Techniques for Road Construction and Maintenance. Proceedings of the 2nd European Road Research Conference, Brussels, 7-9 June.
 21. Mavromatis, S., Psarianos, B., Spentzas, C.  (1999). Influence of The Vehicle Acceleration on The Road Minimum Horizontal Curve Radius. Proceedings of the 32nd International Symposium on Automotive Technology and Automation (ISATA), Vienna, Austria.
elΕλληνικά