Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά

Xρήση Συστημάτων Πληροφορικής στην Οδική Υποδομή

(Ι.Σπυροπούλου, Κ. Κεπαπτσόγλου, κ.α.)

Περιεχόμενα: Βασικές έννοιες των συστημάτων πληροφορικής με εφαρμογές στο αντικείμενο του συγκοινωνιολόγου. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με βασικές έννοιες και εφαρμογές των συστημάτων ρομποτικής και αυτοματισμού, των ευφυών συστημάτων μεταφορών και των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) και με θέματα που άπτονται της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων τροχιάς οχημάτων και πεζών μέσω δορυφορικού εντοπισμού (GNSS) και ανιχνευτών (LiDAR,UAVs κ.α.).

Στόχος: Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει τις βασικές γνώσεις που συσχετίζονται με τις εφαρμογές της τηλεματικής στο αντικείμενο του συγκοινωνιολόγου, σε σχέση με τη λειτουργία τους, την αρχιτεκτονική τους και θέματα που άπτονται της χρήσης τους.

elΕλληνικά