Βιβλία & Κεφάλαια σε Βιβλία

Βιβλία

 1. Lamm, R., Psarianos, B., & Mailaender, T. (1999). Highway design and traffic safety engineering handbook. McGraw-Hill Book Co,Ν.Υ., 1999. 
 2. Τυρινόπουλος,Ι.,Κεπαπτσόγλου,Κ.   (2015).Αξιολόγηση και Έλεγχος Ποιότητας Συγκοινωνιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών. Κάλλιπος, Αθήνα.  
 3. Αντωνίου, Κ., Σπυροπούλου, Ι., (2015). Αρχές κυκλοφοριακής τεχνικής και προσομοίωσης. Κάλλιπος,Αθήνα.

Κεφάλαια σε βιβλία

 1. PsarianosB.KontaratosM.,   LiapakisC., LenzM., & RuppT. (1999). Perspectives of Implementing Automated and Robotic-Based Techniques in Road Infrastructure Construction and Maintenance Operations.In Advances in Manufacturing (pp. 409-419). Springer, London.
 2. Whitford, R.K., Karlaftis, M., Kepaptsoglou, K. (2003).High Speed Ground   Transportation:Planning and Design Issues.In: Civil Engineering Handbook 2nd Ed., W.F. Chen and J.Y. Richard Liew (eds.), CRC Press, U.S.A.
 3. Jha, M.K., Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M., Abdullah, J. (2006). A Genetic Algorithm-Based Decision Support System for Transportation Infrastructure Management in Urban Areas. In: Recent Advances in City Logistics: Proceedings of the 4th International Conference on City Logistics, E. Taniguchi and R. G. Thompson (eds.), Elsevier Publishing Company, UK.
 4. Risser, R. and Spyropoulou, I.(2009), Safety according to IDSS functions and to different driver types. In: The safety of Intelligent Driver Support Systems. (eds. Barnard, Y., Risser R. and Krems, J.), Ashgate, Surrey, UK.
 5. Spyropoulou, I.(2009), Evaluating impact on drivers and drivers’ tasks. In: The safety of Intelligent Driver Support Systems. (eds. Barnard, Y., Risser R. and Krems, J.), Ashgate, Surrey, UK.
 6. Benz T., Gaitanidou E., Tapani A., Toffolo S., Yannis G., Spyropoulou I. (2011), Models on the Road. In: Infrastructure and Safety in a Collaborative World-Road Traffic Safety. (eds. Bekiaris E., Wiethoff M., Gaitanidou L.), Springer.
 7. Jha, M.K., Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G., Karri, G.A.K. (2011). A Bilevel Optimization Model for Large Scale Highway Infrastructure Maintenance Inspection and Scheduling Following a Seismic Event. In: Computational Methods in Earthquake Engineering, M. Papadrakakis, M. Fragiadakis and N. Lagaros (eds.),Computational Methods in Applied Sciences, Vol. 21, Springer – Verlag, Berlin. 
 8. Karlaftis, M.G., Kepaptsoglou, K., Spanakis, A. (2014). Operational Planning for Military Demolitions: An Integrated Approach. In: Application of Mathematics and Informatics in Science and Engineering. N.J. Daras (ed.), Springer Optimization and its Applications, Vol. 91, pp. 229-241, Springer – Verlag, Berlin.
 9. Karlaftis, M.G., Kepaptsoglou, K., Fountas, G. (2015). Transportation Planning. In: Handbook of Transportation Engineering. DTeodorovic (ed.), RutledgeUK.
 10. Αυφαντοπούλου, Γ., Κεπαπτσόγλου, Κ. (2017). Διαχείριση και Οργάνωση Κυκλοφορίας στις Αστικές Περιοχές και Εξοικονόμηση Ενέργειας. Σε: Ενέργεια και Μεταφορές στην Ελλάδα: Προϋποθέσεις και Μέτρα για Καθαρή και Βιώσιμη Ενέργεια στις Μεταφορές, Λ. Γ. Χριστοφόρου (επ.), Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα.
elΕλληνικά