Υποδομές

Χώροι

Οι χώροι του ΕΣΤε βρίσκονται στον 1ο όροφο του κτιρίου Βέη της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ και περιλαμβάνουν γραφεία και χώρους έρευνας (Α,Β,Γ). Συγκεκριμένα, ο χώρος Α στεγάζει τη βιβλιοθήκη και την αίθουσα συσκέψεων του εργαστηρίου, ο Χώρος Β τις θέσεις εργασίων των μεταδιδακτορικών και διδακτορικών φοιτητών και τον υποστηρικτικό εξοπλισμό του εργαστηρίου (servers, διαδικτυακοί εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα κ.α.), ενώ στον Χώρο Γ αποθηκεύεται ο εξοπλισμός του εργαστηρίου.
elΕλληνικά