Συνεργάτες

Αλίκη Πουλιάση

Συνεργάτης

Η Αλίκη Πουλιάση είναι Μηχανικός Μεταφορών, απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Μεταφορές και τα Logistics από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας (DTU) και η διατριβή της με θέμα τον Στρατηγικό και Λειτουργικό Σχεδιασμό ενός Συγχρονισμένου Δικτύου Μεταφορών στην ενδοχώρα ήταν ένα κοινό έργο μεταξύ του DTU και του TU Delft. Τα τελευταία 9 χρόνια σπούδασε και εργάστηκε στο εξωτερικό. Διαθέτει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της ανάλυσης, της επιχειρηματικής ευφυΐας, της βελτιστοποίησης δικτύων, της εφοδιαστικής και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Μηχανικών Μεταφορών (Σχολή Αγρονόμων, Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, ΕΜΠ), εστιάζοντας σε θέματα αστικής κινητικότητας, βιώσιμων μεταφορών και βελτιστοποίησης δημόσιων μεταφορών. 

Παρμενίων Δελιαλής

Συνεργάτης

Ο Παρμενίων Δελιαλής είναι διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός – Μηχανικός Γεωπληροφορικής (ΕΜΠ) και μεταπτυχιακός φοιτητής στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (ΟΠΑ).  Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα στο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής από το 2022. Ταυτόχρονα,  συνεργάζεται με εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού ως Software Developer, με έμφαση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Διαθέτει εμπειρία στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων με χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση, την ανάλυση και την οπτικοποίηση δεδομένων με στόχο την επίλυση σύνθετων προβλημάτων και την υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων. Ενδεικτικές τεχνολογίες που ειδικεύεται είναι: Python, JavaScript (NodeJS), SQL (PostgreSQL / PostGIS / MySQL), CSS (Bootstrap), HTML, QGIS, GeoServer, Git, Ubuntu Server, Nginx.

Παναγιώτης Χατζής

Συνεργάτης

Ο Παναγιώτης Χατζής είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον σχεδιασμό των μεταφορών από το πολυτεχνείο του Delft. Διαθέτει τριετή διεθνή εμπειρία στη συμβουλευτική πάνω στον τομέα της λειτουργίας και εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων αλλά και σε μελέτες σιδηροδρομικής υποδομής.  Από τον Φεβρουάριο του 2024 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε συγκοινωνιακές μελέτες.

elΕλληνικά