Διδακτορικές Διατριβές σε Εξέλιξη

Έτος Ονοματεπώνυμο Τίτλος Επιβλέπων
 2013 Κουσκουλής Γ. Προτυποποίηση κίνησης πεζών με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης Σπυροπουλου Ι.
 2018 Καρολεμέας Χ. Ανάπτυξη Μοντέλων Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού με Αυτόνομα Οχήματα Κεπαπτσόγλου Κ.
 2019 Κοψιδάς Θ. Υποκατάσταση της λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς υπό έκτακτες συνθήκες Κεπαπτσόγλου Κ.
 2020 Δερπάνη Ν. Βέλτιστος Σχεδιασμός και Διαχείριση τουριστικών ροών στον αστικό χώρο Κεπαπτσόγλου Κ.
2020 Μυλωνάς Χ. Επανασχεδιασμός δικτύων πολυτροπικών μεταφορών με έμφαση στη μείωση της τρωτότητάς τους Κεπαπτσόγλου Κ.
 2020 Ανδρικοπούλου Ε. Αξιολόγηση υποδομών πεζών: περπατησιμότητα και στάθμη εξυπηρέτησης Σπυροπουλου Ι.
elΕλληνικά