Οι Υπηρεσίες μας

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Τα μέλη του ΕΣΤε έχουν εκτενή εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και στην εκπόνηση μελετών συγκοινωνιακών έργων και συστημάτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Ευρώπη, Ασία, Αφρική). Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέλη του ΕΣΤε παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στα παρακάτω αντικείμενα:

Οδικές Υποδομές & Οδική Ασφάλεια - Ενδεικτικά Έργα & Υπηρεσίες

Συστήματα Μεταφορών & Κυκλοφορίας - Ενδεικτικά Έργα & Υπηρεσίες

Επιστημονική Υποστήριξη στην Ανάλυση της Επικαιρότητας των Μεταφορών στην Ελληνική Επικράτεια

Το ΕΣΤε υποστηρίζει την καθημερινή ενημέρωση του κοινού μέσω ραδιοφώνου (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση) για την κυκλοφορία των οχημάτων στην ελληνική επικράτεια και για την επικαιρότητα σε ζητήματα μεταφορών. Η ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές συνθήκες αφορά κατά προτεραιότητα σημεία βασικού ενδιαφέροντος, όπως σημαντικούς οδικούς άξονες στις ελληνικές πόλεις, αλλά και το υπεραστικό εθνικό δίκτυο, ανάλογα με την ημέρα και την εποχή (καθημερινές, Σαββατοκύριακα, αργίες). Αναδεικνύονται θέματα που βοηθούν το κοινό να κατανοεί καλύτερα τη λειτουργία των συγκοινωνιακών συστημάτων, να ενημερώνεται για τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές, τις εξελίξεις στην έρευνα του ΕΜΠ και άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων του εξωτερικού στον επιστημονικό τομέα των μεταφορών.
elΕλληνικά