Συνεργασίες

Μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι (UKY), ΗΠΑ  (www.uky.edu)

  • Στο πλαίσιο του μνημονίου υποστηρίζεται η κινητικότητα φοιτητών και μελών, η συνεργασία στο πλαίσιο ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς και η μεταφορά γνώσης μέσα από την πραγματοποίηση διαλέξεων στα επιμέρους προγράμματα σπουδών. Η συνεργασία υλοποιείται μεταξύ των μελών του ΕΣΤε και του Transportation Center του UKY.

Μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Orenburg, Ρωσία  (www.osu.ru)

  • Στο πλαίσιο του μνημονίου δόθηκε διάλεξη από τον Καθ. Β. Ψαριανό στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταφορών του Πανεπιστημίου του Orenburg το 2014.

Συνεπιβλέψεις Διπλωματικών Εργασιών

  • Συνεπίβλεψη διπλωματικής εργασίας φοιτητή με το Πανεπιστήμιο της Napoli (2018), η οποία οδήγησε στη συγγραφή άρθρου που δημοσιεύτηκε σε πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου.
  • Συνεπίβλεψη διπλωματικής εργασίας φοιτητή της ΣΑΤΜ στο πλαίσιο τουERASMUS+ με το University College Dublin (2019-2020), η οποία οδήγησε στη συγγραφή άρθρου που δημοσιεύτηκε σε πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου.
elΕλληνικά