Μεταδιδάκτορες

Δρ. Ορφέας Καρούντζος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ο Δρ. Ορφέας Καρούντζος είναι Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ – Συγκοινωνιολόγος. Το 2017 αποφοίτησε από την Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ (MEng – Integrated Master), με βαθμό διπλώματος 7.51 («Λίαν Καλώς»), λαμβάνοντας το 2ο Πανελλήνιο Βραβείο για την διπλωματική εργασία του στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, την οποία εκπόνησε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γιώργου Ν. Φώτη. Από το 2019 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Ναυτιλιακή Διοικητική (M.Sc. in Shipping Management) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με βαθμό διπλώματος 8.68 («Άριστα»), όντας ο 4ος κατά σειρά διπλωματούχος του ακαδημαϊκού του κύκλου. Το 2023 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ, κατόπιν της επιτυχούς υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής του με τίτλο «GIS-Assisted Optimal Design of Maritime Transport Systems», την οποία εκπόνησε στο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής υπό την επίβλεψη του Αν. Καθηγητή Κωνσταντίνου Κεπαπτσόγλου. Από το 2018 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος, ενώ το 2023 διετέλεσε Σύμβουλος της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιας για θέματα μεταφορών. Από το 2020 έως σήμερα εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής. Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα και έχει πολύ καλή γνώση της γαλλικής. Είναι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών από το 2017, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από το 2018 και του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων από το 2023.

Γραφείο Β.113 | 1ος όροφος, Κτ. Βέη
Email: orfkarountzos@mail.ntua.gr

Δρ. Κωνσταντίνος Κουρέτας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κουρέτας είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (2007) – Συγκοινωνιολόγος, με μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Virginia των ΗΠΑ (2009). Έχει πολυετή εμπειρία σε μελέτες μεταφορών (κυκλοφοριακές , συγκοινωνιακών συστημάτων, σκοπιμότητας, οδοποιΐας κα) στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Βαλκάνια, υποσαχάρια Αφρική, ΝΑ Ασία). Μεταξύ άλλων, έχει ασχοληθεί σε ερευνητικό επίπεδο με τη βελτιστοποίηση σηματοδότησης, τις υπηρεσίες ταξί και τα αυτόνομα οχήματα. Το 2023 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ, κατόπιν της επιτυχούς υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής του στο αντικείμενο της ένταξης Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ – drones) στις μεταφορές, την οποία εκπόνησε στο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής. Από το 2016, έχει αναλάβει καθήκοντα σε διάφορες θέσεις ευθύνης ως μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για τέσσερις διαφορετικές θητείες, ενώ από το 2024 διατελεί Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου.

email: kostiskouretas@mail.ntua.gr 

Δρ. Παναγιώτης Γ. Τζούρας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ο Δρ. Παναγιώτης Γ. Τζούρας είναι Ερευνητής και Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός στο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η έρευνα του επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν τη μοντελοποίηση της βιώσιμης κινητικότητας με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων που θα βοηθήσουν την καθημερινή πρακτική του σχεδιασμού της αστικής κινητικότητας. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα αλλά και μελέτες που αφορούν τα παραπάνω θέματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τα τελευταία 5 χρόνια, έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 15 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια για τη διάδοση των αποτελεσμάτων. 

Γραφείο Β.127 | 1ος όροφος, Κτ. Βέη
Email: ptzouras@mail.ntua.gr 

Δρ. Στέφανος Τσιγδινός

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ο Δρ. Στέφανος Τσιγδινός είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός-Μηχανικός Γεωπληροφορικής ΕΜΠ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Πολεδομία-Χωροταξία (ΕΜΠ). Η διδακτορική του διατριβή εμπίπτει στα αντικείμενα του Σχεδιασμού Αστικής Κινητικότητας και στη Γεωγραφία Μεταφορών. Ως ερευνητής στο ΕΜΠ, έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα σχεετικά με βιώσιμη κινητικότητα αλλά και ενιαίο πολεοδομικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό. Αυτή τη στιγμή εργάζεται στο ΕΜΠ ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα να εστιάζουν στη γεωγραφία των μεταφορών, στην ισότητα στις μετακίνησεις, στις πολιτικές μεταφορών καθώς και σε ζητήματα μελλοντικών μορφών κινητικότητας. 

Γραφείο Β.205 | 2ος όροφος, Κτ. Βέη
email: 
stef.tsigdinos@gmail.com

Δρ. Γιώργος Λάσκαρης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ο Δρ. Γιώργος Λάσκαρης είναι Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός – Μηχανικός Γεωπληροφορικής ΕΜΠ, μεταδιδακτορικός ερευνητής του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής, ενώ υπήρξε μέλος του Smart Public Transport Lab του TU Delft. Έλαβε το διδακτορικό του το 2019 από το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Francesco Viti. Η διατριβή του επικεντρώθηκε στον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο για τις δημόσιες συγκοινωνίες και την ενσωμάτωση συνεργατικών έξυπνων συστημάτων μεταφορών για τον έλεγχό τους. Έχει συμμετάσχει σε έργα διαχείρισης κινητικότητας για τη διαχείριση προγραμματισμένων και μακροχρόνιων διαταραχών στα συστήματα αστικών συγκοινωνιών,, κατά τη συνεργασία του με το Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS).

Αίθουσα Β.108 | 1ος όροφος, Κτ. Βέη
Email: georglask@hotmail.com 

elΕλληνικά