Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβες

Έτος Ονοματεπώνυμο Τίτλος Επιβλέπων
2023 Παναγιώτης Τζούρας Methodologies for the integrated analysis and assessment of shared-space urban roads   Κ. Κεπαπτσόγλου
2023 Κωνσταντίνος Κουρέτας Integration of unmanned aerial vehicles (UAVs) in multimodal transportation systems: parameters and decision–making methodology Κ. Κεπαπτσόγλου
2023 Ορφέας Καρούντζος GIS-assisted optimal design of maritime transport systems Κ. Κεπαπτσόγλου
2022 Κωνσταντίνος Αποστολέρης Establishing a road safety inspection framework to address road safety problems Β. Ψαριανός
2019 Χριστίνα Ηλιοπούλου Optimal design for urban transit systems Κ. Κεπαπτσόγλου
2018 Βασιλεία Παπαθανασοπούλου Towards data-driven microscopic traffic simulation models K. Aντωνίου
2014 Δημήτριος Ευθυμίου Διευρύνοντας το μεθοδολογικό πλαίσιο των ολοκληρωμένων μοντέλων χρήσεων-γης και μεταφορών: αξιολόγηση πολιτικών και χωρικά οικονομετρικά μοντέλα Κ. Αντωνίου
2008 Σοφία Βαρδάκη Διερεύνηση της συμπεριφοράς οδήγησης ηλικιωμένων οδηγών στον αυτοκινητόδρομο και των αντιλήψεών τους για θέματα οδικής ασφάλειας Β. Ψαριανός
2002 Στέργιος Μαυρομάτης Διερεύνηση ασφάλειας και λειτουργικότητας οδού δυό λωρίδων κυκλοφορίας ως προς την κίνηση διαξονικών οχημάτων σε αυξημένες κατά μήκος κλίσεις  Β. Ψαριανός
1991 Μάριος Κονταράτος Σχέσεις Γεωμετρικών Μεγεθών Οδού με βάση τα Κριτήρια της Ασφάλειας και της Κατανάλωσης Καυσίμου κατά την Προώθηση Επιβατικού Οχήματος Β.Ψαριανός
elΕλληνικά