Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής (ΕΣΤε)
(+30) 210 772 3984
este@survey.ntua.gr

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Οδοποιία Ι (Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών)

  (Β. Ψαριανός)


  Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού – 4ο εξάμηνο

  Περιεχόμενο: Βασικές έννοιες που άπτονται του γεωμετρικού σχεδιασμού οδών: κίνηση οχημάτων επί την οδό, στοιχεία μελέτης οριζοντιογραφίας, μηκοτομής και διατομών, βασικές κατηγορίες ταχυτήτων, οδική ασφάλεια, χωματουργικά και προϋπολογισμός έργου.

  Στόχος: Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει τις βασικές γνώσεις σύνταξης μιας μελέτης οδοποιίας με έμφαση στη γεωμετρική περιγραφή της υποδομής της οδού και αποτελεί προαπαιτούμενο μάθημα για την ειδικότητα του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Εν μέρει το περιεχόμενο του μαθήματος κατατάσσεται στο επίπεδο 6 και εν μέρει στο επίπεδο 7 με βάση το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

  Σύνδεσμος μαθήματος (mycourses)

   

 • Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων - Οικονομικά Στοιχεία

  (Β. Ψαριανός, Κ. Κεπαπτσόγλου)


  Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού – 5ο εξάμηνο 

  Περιεχόμενο: Σιδηροδρομική: Εισαγωγικά. Κινηματικά Στοιχεία Συρμών. Στοιχεία Μελέτης Οριζοντιογραφίας και Μηκοτομής. Υπερύψωση Σιδηροδρομικών Γραμμών. Αλλαγές Γραμμών. Αεροδρόμια: Εισαγωγικά. Τύποι, Μορφές και Μέρη Εγκατάστασης Αεροδρομίων. Κατηγορίες Αεροδρομίων. Στοιχεία Πτήσης Αερο-σκαφών. Υπολογισμός Μήκους Διαδρόμου προσαπογειώσεως. Τροχόδρομοι. Μηκοτομές και Υψομετρικές Διαμορφώσεις Διαδρόμων και Τροχοδρόμων. Χωματουργικές Εργασίες. Οικονομοτεχνικά στοιχεία (Γενικές αρχές εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών): Εισαγωγικά. Οι έννοιες της Ζήτησης και της Προσφοράς στα Συγκοινωνιακά Έργα, Στοιχεία Κόστους Συγκοινωνιακών Έργων, Αλληλεπίδραση Προσφοράς – Ζήτησης, Πόροι στα Συγκοινωνιακά Έργα, Οικονομοτεχνικές Μελέτες και μεθοδολογία εκπόνησης αυτών. Χρηματοοικονομική και Οικονομική αξιολόγηση Συγκοινωνιακών Έργων, χρηματοδότηση συγκοινωνιακών έργων

  Στόχος: Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές/τριες τις βασικές γνώσεις γεωμετρικού σχεδιασμού των υποδομών της σιδηροδρομικής και των αεροδρομίων καθώς και των θεμελιωδών αρχών της οικονομικής των μεταφορών καθώς και της οικονομοτεχνικής ανάλυσης ενός συγκοινωνιακού έργου.

  Σύνδεσμος μαθήματος (mycourses)

   

 • Συστήματα Μεταφορών

  (Κ. Κεπαπτσόγλου, Ι. Σπυροπούλου)


  Υποχρεωτικό Μάθημα Ροής Συγκοινωνιακής Τεχνικής – 6ο εξάμηνο

  Περιεχόμενο: Εισαγωγικές Έννοιες: Μεταφορικό σύστημα, αναγκαιότητα συστηματικής ανάλυσης των συστημάτων μεταφορών, μεταφορές και οικονομία, βασικά στοιχεία ζήτησης και προσφοράς στις μεταφορές, δίκτυα μεταφορών. Τεχνικές συλλογής στοιχείων και στατιστική ανάλυση δεδομένων στα μεταφορικών συστήματα. Γενική διαδικασία και στοιχεία σχεδιασμού συστημάτων μεταφορών. Η διαδικασία σχεδιασμού τεσσάρων βημάτων στις μεταφορές: Γένεση Μετακινησεων, Κατανομή Μετακινήσεων, Επιλογή Μέσου, Καταμερισμός στο Δίκτυο. Στοιχεία και Σχεδιασμός Συστημάτων Αστικών Συγκοινωνιών, Λογισμικά Σχεδιασμού Συστημάτων Μεταφορών.

  Στόχος: Πρόκειται για βασικό μάθημα της ροής της Συγκοινωνιακής Τεχνικής, το οποίο στοχεύει στο να παρέχει στους φοιτητές/τριες την κατάλληλη γνώση και εργαλεία, ώστε να είναι σε θέση να εκπονήσουν μελέτες σχεδιασμού μεταφορών ποικίλης πολυπλοκότητας. 

  Σύνδεσμος Μαθήματος (mycourses) 

 • Οδοποιία ΙΙ (Κυκλοφοριακή τεχνική)

  (Ι. Σπυροπούλου)


  Υποχρεωτικό Μάθημα Ροής Συγκοινωνιακής Τεχνικής – 7ο εξάμηνο

  Περιεχόμενο: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της κυκλοφοριακής τεχνικής μέσω των βασικών κυκλοφοριακών μεγεθών, στις σχέσεις μεταξύ τους και στους κατάλληλους τρόπων συλλογής κυκλοφοριακών στοιχείων. Μεγέθη και μεθοδολογία αξιολόγησης της λειτουργίας οδικών τμημάτων ή κόμβων με φωτεινή σηματοδότηση. Τέλος, παρουσιάζονται οι έννοιες της κυκλοφοριακής προσομοίωσης.

  Στόχος: Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της δυναμικής της κυκλοφορίας και στη συνέχεια η κατανόηση της λειτουργίας οδικών τμημάτων και κόμβων με φωτεινή σηματοδότηση. Οι φοιτητές/τριες θα κατέχουν δεξιότητες σχεδιασμού της οδικής υποδομής και των προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης για τη βέλτιστη λειτουργία τους και θα είναι σε θέση να την αξιολογήσουν (α) μέσα από κατάλληλη μεθοδολογία επίλυσης, (β) με σχεδιασμό και προσομοίωσή τους με εξειδικευμένα λογισμικά. Οι παραπάνω γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες είναι αναγκαίες για την οργάνωση μετρήσεων πεδίου, τη μελέτη της κυκλοφορίας και το σχεδιασμό αστικών και υπεραστικών οδικών δικτύων με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία τους.

  Σύνδεσμος μαθήματος (mycourses)

   

 • Δομικές Μηχανές - Οργάνωση Εργοταξίων

  (Κ. Κεπαπτσόγλου, Α. Βαράνου (ΠΜ))


  Μάθημα Επιλογής όλων των Ροών – 7ο εξάμηνο

  Περιεχόμενο: Μηχανήματα τεχνικών έργων, χωματουργικές μηχανές, μεταφορικές μηχανές, μηχανές συμπύκνωσης, μηχανές σκυροδέματος, παραγωγή αδρανών υλικών, λειτουργική και οικονομική ανάλυση έργων, χρονικός προγραμματισμός & έλεγχος έργων (γραφικές – αναλυτικές μέθοδοι).

  Στόχος: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει και κατανοεί τις βασικές έννοιες, τα εποπτικά εργαλεία διαχείρισης έργων, τις βασικές τεχνικές χρονικού προγραμματισμού και κατανομής πόρων των τεχνικών έργων, τα κύρια χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των μηχανημάτων έργου,  να εφαρμόζει τεχνικές χρονικού προγραμματισμού για τη διαμόρφωση του χρονικού προγραμματισμού έργων, να αναλύει και κοστολογεί τη λειτουργία μηχανημάτων έργου και να εφαρμόζει τεχνικές για την αποδοτική εκτίμηση μηχανημάτων έργου σε εργοτάξιο και  να αξιολογήσει την απόδοση μηχανημάτων έργου σε εργοτάξιο. 

  Σύνδεσμος μαθήματος (mycourses)

   

 • Οδοποιία ΙΙΙ (Σχεδιασμός και λειτουργία κόμβων)

  (Ι. Σπυροπούλου, Β. Ψαριανός)


  Μάθημα Επιλογής Ροής Συγκοινωνιακής Τεχνικής – 8ο εξάμηνο

  Περιεχόμενο: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της κυκλοφοριακής τεχνικής μέσω των βασικών κυκλοφοριακών μεγεθών, στις σχέσεις μεταξύ τους και στους κατάλληλους τρόπων συλλογής κυκλοφοριακών στοιχείων. Μεγέθη και μεθοδολογία αξιολόγησης της λειτουργίας οδικών τμημάτων ή κόμβων με φωτεινή σηματοδότηση. Τέλος, παρουσιάζονται οι έννοιες της κυκλοφοριακής προσομοίωσης.

  Στόχος: Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της δυναμικής της κυκλοφορίας και στη συνέχεια η κατανόηση της λειτουργίας οδικών τμημάτων και κόμβων με φωτεινή σηματοδότηση. Οι φοιτητές/τριες θα κατέχουν δεξιότητες σχεδιασμού της οδικής υποδομής και των προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης για τη βέλτιστη λειτουργία τους και θα είναι σε θέση να την αξιολογήσουν (α) μέσα από κατάλληλη μεθοδολογία επίλυσης, (β) με σχεδιασμό και προσομοίωσή τους με εξειδικευμένα λογισμικά. Οι παραπάνω γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες είναι αναγκαίες για την οργάνωση μετρήσεων πεδίου, τη μελέτη της κυκλοφορίας και το σχεδιασμό αστικών και υπεραστικών οδικών δικτύων με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία τους.

  Σύνδεσμος μαθήματος (mycourses)

 • Σιδηροδρομική

  (Κ.Κεπαπτσόγλου, Ι. Σπυροπούλου)


  Μάθημα Επιλογής Ροής Συγκοινωνιακής Τεχνικής – 8ο εξάμηνο

  Περιεχόμενο: Εισαγωγικά στοιχεία: Σχεδιασμός και λειτουργία σιδηροδρόμων. Έλξη σιδηροδρομικών συστημάτων: Τεχνολογίες και διαστασιολόγηση. Κύλιση και Δυναμική καταπόνηση Σιδηροδρομικής Γραμμής. Επιδομή και Υποδομή Σιδηροδρομικής Γραμμής: Χαρακτηριστικά, σχεδιασμός και διαστασιολόγηση. Σιδηροδρομικοί Σταθμοί. Σιδηροδρομικά Οχήματα. Εγκαταστάσεις και σχηματισμοί γραμμής: Αλλαγές, διασταυρώσεις. Κυκλοφορία και Εκμετάλλευση Σιδηροδρομικής Γραμμής: Συστήματα Ελέγχου, Αυτοματισμοί, Σχεδιασμός και Λειτουργία. Μητροπολιτικοί Σιδηρόδρομοι και Τροχιόδρομοι, Σιδηρόδρομοι Υψηλών Ταχυτήτων, Κατασκευή Σιδηροδρομικής Γραμμής.

  Στόχος: Το μάθημα στοχεύει στο να παρέχει βασικές γνώσεις σχεδιασμού, λειτουργίας και εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών συστημάτων και υποδομών.

  Σύνδεσμος Μαθήματος (mycourses)

 • Οδοποιία IV (Κατασκευαστικά στοιχεία έργων οδοποιίας)

  (Α. Λοϊζος, Χ. Πλατή)


  Μάθημα Επιλογής Ροής Συγκοινωνιακής Τεχνικής – 9ο εξάμηνο

  Περιεχόμενο: Βασικά στοιχεία που αφορούν το σχεδιασμό/κατασκευή οδοστρωμάτων σε σχέση με την κατασκευαστική δομή της οδού, τα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών, τη διαστασιολόγηση των οδοστρωμάτων καθώς και γενικές αρχές συντήρησης, ενίσχυσης και διαχείρισής τους.

  Στόχος: Το μάθημα στοχεύει η απόκτηση γνώσεων για το σχεδιασμό οδοστρωμάτων, καθώς και τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της κατασκευής οδοστρωμάτων.

  Σύνδεσμος μαθήματος (mycourses)

 • Μάθημα-Θέμα Σχεδιασμός-Μελέτη-Λειτουργία Οδικών Έργων

  (Όλοι οι διδάσκοντες)


  Μάθημα Θέμα Ροής Συγκοινωνιακής Τεχνικής – 9ο εξάμηνο

  Περιεχόμενο:  Στο πλαίσιο του μαθήματος εκπονείται πλήρης μελέτη οδοποιίας, η οποία αφορά στο σχεδιασμό ενός οδικού άξονα καθώς και των υποστηρικτικών μελετών (υδραυλική μελέτη, μελέτη απαραίτητων τεχνικών έργων). Ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη πλήθος γεωμετρικών και λειτουργικών παραμέτρων που συσχετίζονται με το σχεδιασμό ενός οδικού άξονα.

  Στόχος: Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση συνδυαστικών, συνεκτικών και πρακτικών γνώσεων για την εκπόνηση μιας μελέτης οδοποιίας με την εφαρμογή διεπιστημονικών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών ενός φοιτητή στην ΣΑΤΜ σε ένα ευρύ πεδίων μαθημάτων, που καλύπτει τα προσφερόμενα μαθήματα του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής, της Γεωδαισίας, Φωτογραμμετρίας, Κατασκευών και Υδραυλικής.

  Σύνδεσμος Μαθήματος (mycourses)