Ιουλία Μάρκου

Υποψήφια Διδάκτωρ


Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30) 210 772 1675

fax: (+30) 210 772 2629

email: ioulia@central.ntua.gr


Περισσότερες πληροφορίες


Laboratory of Transportation Engineering - Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής