Δημήτριος Ευθυμίου

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής


Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30) 210 772 1675

fax: (+30) 210 772 2629

email: defthym@mail.ntua.gr


Περισσότερες πληροφορίες


Laboratory of Transportation Engineering - Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής