Κωνσταντίνος Αντωνίου

Αναπληρωτής Καθηγητής


Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30) 210 772 2783

fax: (+30) 210 772 2629

email: antoniou@central.ntua.gr


Περισσότερες πληροφορίες


Laboratory of Transportation Engineering - Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής