Τί είναι το Prelude;

Η δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής και διαχείρισης οδικής πληροφορίας αποτελεί θεμελιώδες αίτημα για την διεξαγωγή σύγχρονης και δυναμικής έρευνας με απώτερο στόχο την βελτίωση των οδικών συνθηκών και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας του οδηγού. Με γνώμονα το γεγονός αυτό δημιουργήθηκε το Prelude. Το Prelude αποτελεί τμήμα ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Σήμανσης. Στοχεύει στην:

Η οργάνωση των δεδομένων λαμβάνει χώρα με εννοιολογικές διαδικασίες χρησιμοποιώντας κατάλληλες οντότητες. Ωστόσο το βασικό στοιχείο που το διαφοροποιεί από τις υπάρχουσες λύσεις, είναι η δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων οπισθοαντανακλαστικότητας (Retroreflectivity) για κάθε μέσο σήμανσης ξεχωριστά.

 

Το Prelude σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Χριστόδουλο Δανέζη υπό την επίβλεψη του καθηγητού Δρ. Βασίλειου Ψαριανού. Για περισσότερες πληροφορίες ή την απόκτηση ενός CD επίδειξης πιέστε εδώ. Παράλληλα με το CD λαμβάνετε δοκιμαστικά δεδομένα, για την πλήρη κατανόηση της λειτουργίας του λογισμικού. Το Prelude συνοδεύεται από αρχείο βοήθειας στο οποίο περιέχονται βασικές οδηγίες σχετικές με τη χρήση του.


Prelude 1.1

Prelude Installation Notes