Δημοσιεύσεις - Publications

Some of the research interests of the Laboratory members are shown in this page.

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται μερικά από τα ερευνητικά/επιστημονικά ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής.


Ερευνητικά Προγράμματα


ΜΕΤΡΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ


  1. Μέτρα Ενίσχυσης Οδικής Ασφάλειας: Αχαΐας 3

  2. Μέτρα Ενίσχυσης Οδικής Ασφάλειας: Πανόρµου και Αµπελακίων

  3. Μέτρα Ενίσχυσης Οδικής Ασφάλειας: Αχαρνών και Τσούντα

  4. Μέτρα Ενίσχυσης Οδικής Ασφάλειας: Ταϋγέτου 60

  5. Μέτρα Ενίσχυσης Οδικής Ασφάλειας: Ρηνείας 2 και Κυψέλης

  6. Μέτρα Ενίσχυσης Οδικής Ασφάλειας: Κοκκερέλ 14 και Αγίας Γλυκερίας

  7. Μέτρα Ενίσχυσης Οδικής Ασφάλειας: Λένορµαν 270

  8. Μέτρα Ενίσχυσης Οδικής Ασφάλειας: Λιοσίων και Στενηµάχου

  9. Μέτρα Ενίσχυσης Οδικής Ασφάλειας: Φιλολάου 163

  10. Μέτρα Ενίσχυσης Οδικής Ασφάλειας: Σπύρου Μερκούρη 20


Λογισμικά


Λογισμικό διαχείρισης, οργάνωσης και αξιολόγησης σήμανσης (Prelude)
Λογισμικό Ηλεκτρονικής Καταγραφής Οδικών Συμβάντων (ΗΚΑΡΟΣ)


Recent Publications - Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

2015

Antoniou, C., V. Gikas, V. Papathanasopoulou, C. Danezis, A. Panagopoulos, I. Markou, H. Perakis, D. Efthymiou and G. Yannis (2015). Localization and driving behavior classification using smartphone sensors in the direct absence of GNSS. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (accepted).

Papathanasopoulou, V., and C. Antoniou (2015). Towards data-driven car-following models. Transportation Research Part C (accepted).

Hale, D.K, C. Antoniou, M. Brackstone, D. Michalaka, A. T. Moreno and K. Parikh (2015). Optimization-based assistent calibration of traffic simulation models. Transportation Research Part C (accepted).

Lu, L., Y. Xu, C. Antoniou and M. Ben-Akiva (2015). An Enhanced SPSA Algorithm for the Calibration of Dynamic Traffic Assignment Models. Transportation Research Part C, 51, pp. 149-166.

Efthymiou, D., and C. Antoniou (2015). Investigating the impact of recession on transportation cost capitalization: a spatial analysis. Journal of Transport Geography, 42, pp. 1-9.

Spyropoulou, I. and C. Antoniou (accepted). Determinants of driver response to variable message sign information in Athens. IET Intelligent Transportation Systems.

Antoniou, C. and A. Polydoropoulou (2015). The value of privacy. Evidence from the use of mobile devices for traveler information systems. Journal of Intelligent Transportation Systems: Technology, Planning and Operations (in press).

Antoniou, C., V. Gikas, V. Papathanasopoulou, C. Danezis, A. Panagopoulos, I. Markou, H. Perakis, D. Efthymiou and G. Yannis (2015). Localization and driving behavior classification using smartphone sensors in the direct absence of GNSS. Proceedings of the 94th Annual Meeting of the Transportation Research Board, January 2015, Washington, D.C.

Kladeftiras, G. and C. Antoniou (2015). Social networks’ impact on carpooling systems performance: Privacy vs. efficiency. Proceedings of the 94th Annual Meeting of the Transportation Research Board, January 2015, Washington, D.C.

2014

Efthymiou, D., B. Farooq, M. Bierlaire and C. Antoniou (2014). Multidimensional indicators analysis for transport policy evaluation. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (in press).

Efthymiou, D., M. Kaziales, C. Antoniou and Y. Tyrinopoulos (2014). Measuring the Effects of Economic Crisis on User Perception of Public Transport Quality. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (in press).

Dimoulas, S., B. Psarianos, C. Antoniou, and S. Vardaki (2014). Powered two-wheeler rider eye-height determination. Transportation Letters, 6(2), pp. 67-77.

Pereira, F., C. Antoniou, J.A. Fargas and M. Ben-Akiva (2014). A meta-model for estimating error bounds in real-time traffic prediction systems. IEEE Transactions in Intelligent Transportation Systems, 15(3), pp. 1310-1322.

Tyrinopoulos, Y. and C. Antoniou (2014). Analysis of passengers' perception of public transport quality and performance. International Journal of Information Systems and Supply Chain Management (IJISSCM), 7(1), 56-72.

Antoniou, C., E. Papadimitriou and G. Yannis (2014). Road safety forecasts in five European countries using structural time-series models. Traffic Injury Prevention, Volume 15, Issue 6, pp. 598-605.

Efthymiou, D., and C. Antoniou (in press). Measuring the effects of transportation infrastructure location on real estate prices and rents. Investigating the current impact of a planned metro line. EURO Journal on Transportation and Logistics (10.1007/s13676-013-0030-4).

Antoniou, C., V. Papathanasopoulou, V. Gikas, T. Mpimis, I. Markou and H. Perakis (2014). Monitoring indoor driver behavior using opportunistic smartphone sensor data. ITS2014 - ITS and Smart Cities, Patras, November 19-21, 2014.

Antoniou, C., V. Gikas, V. Papathanasopoulou, T. Mpimis, I. Markou and H. Perakis (2014). Towards distribution-based calibration for traffic simulation. 17th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Qingdao, China, October 8-11, 2014.

Antoniou, C., V. Papathanasopoulou, V. Gikas, C. Danezis and H. Perakis (2014). Classification of driving characteristics using smartphone sensor data, hEART 2014: 3rd Symposium of the European Association for Research in Transportation, Leeds, UK, September 10-12, 2014.

Papathanasopoulou, V. and C. Antoniou (2014). Simulation optimization of car-following models using flexible models. Opt-i: 1st International Conference on Engineering and Applied Sciences Optimization, Kos, Greece, 4-6 June 2014.

Konstantinidou M., Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M. (2014). Transportation Network Post-Disaster Planning and Management: A Review. Part II: Decision-Making and Planning of Post-Disaster Operations. International Journal of Transportation, 2(3), 17-32.

Kepaptsoglou, K., Konstantinidou, M., Karlaftis M., Stathopoulos, A. (2014). Planning Post-Disaster Operations in a Highway Network: A Network Design Model with Interdependencies. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 2459. 1-10.

Kepaptsoglou, K., Karlaftis, MG, Gkotsis, I., Vlahogianni, E., Stathopoulos, A. (2014). Urban Regeneration in Historic Downtown Areas: An Ex Ante Evaluation of Traffic Impacts in Athens, Greece. International Journal of Sustainable Transportation. DOI:10.1080/15568318.2013.811331.

2012

Β. Ψαριανός, Αστικός σχεδιασμός της παρόδιας ζώνης (Corridor Management), 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, μαζί με Ν.Κοτσίκου, Θ.Μαράτου, Α.Αραβαντινός, Βόλος2012 ( slides)

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας [Πρόγραμμα Συνεδρίου] [Λίστα Δημοσιεύσεων] [Δημοσιεύσεις] [Παρουσιάσεις]

3rd National Road Congress (in Greek with English Abstract) [Program] [Papers in Greek] [Presentations in Greek]

Antoniou, C. (2012). Towards human-centred flood evacuation for cities under climate change. Water Utility Journal, 3, 37-46.

Mike Lenné, Beanland, V., Fuessl, E., Oberlader, M., Joshi, S., Rößger, L.,         Bellet,T.,Banet, A., Leden, L., Spyropoulou, I., Roebroeck, H., Carvalhais, J., Underwood, G., 2012. Title:Powered two-wheeler riders’ acceptability and acceptance of advanced rider assistive systems and on-bike information systems. 5th International Conference on Traffic and Transport Psychology, Gronigen, 2012.

Füssl, E., Oberlader, M., Lenné, M., Beanland, V., Pereira, M., Simões, A., Turetschek, Ch, Kaufmann, C., Joshi, S., Rößger, L., Leden, L., Spyropoulou, I., Roebroeck, H., Carvalhais, J., 2012. Riders Acceptance of Advanced Rider Assistance Systems. Proceedings of the 19th ITS World Congress, 2012.

I. Spyropoulou, Cellular Automata Model Properties: Representation of Saturation Flow. Proceedings of the 10th ACRI (Cellular Automata for Research and Industry) conference, Santorini, 2012.

Efthymiou D., Antoniou C. and P. Waddell. Which Factors Affect Willingness to Join Vehicle Sharing Systems? Evidence from Young Greek Drivers. Proceedings of the 91st Annual Meeting of the Transportation Research Board, January 2012, Washington D.C.

Efthymiou D., Antoniou C. and I. Tyrinopoulos. Spatially-aware optimal site selection. Method and Application in Mobility center in Greece. Proceedings of the 91st Annual Meeting of the Transportation Research Board, January 2012, Washington D.C.

2011

B. Psarianos, “Assessment of the design of reverse horizontal curves to accommodate heavy vehicles based on simulation”, co-author with E. Kazagli, Advances in Transportation Studies, An International Journal, Vol. 23, Rome, 2011.

B. Psarianos, “Operating Speed Modeling”, Co-author, National Cooperative Research Program, E-Circular E-C151, Transportation Research Board, Washington, D.C., U.S.A., 2011.

B. Psarianos, “Road Safety Impact Assessment-Quantification Challenges for Worldwide Application”, International Road Federation International Symposium Providing Infrastructure that improves Road Safety, Bucharest, Romania, May 10-11, 2011.

B. Psarianos, “Simulation-based time-space management of workzone construction scheduling. Application in the Korinth-Patras motorway”, co-author with C. Antoniou and G. Foll. Proceedings of the 6th International Symposium on Highway Capacity and Quality of Service, Stockholm, Sweden, June 2011.

B. Psarianos, “Access Management in Greece. Existing Legislation- Proposals”,co-author with D. Maratou, N. Kotsikou. Proceedings 1st International Symposium on Access Management, Athens, Greece, June 15-17.

B. Psarianos, “Induced Traffic Prediction Inaccuracies as a Source of Traffic Forecasting Failure”, co-author with C. Antoniou and W. Brilon, Transportation Letters: The International Journal of Transportation Research, Vol. 3, Issue 4, October 2011.

Β. Ψαριανός, «Κυκλοφοριακά Κριτήρια Ανάπτυξης της Παρόδιας Ζώνης», μαζί με Δ. Μαράτου και Ν. Κοτσικου, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Αθήνα 9-10 Φεβρ. 2012.

Β. Ψαριανός, «Αξιολόγηση Επάρκειας Ορατότητας για Στάση σε Τρισδιάστατο Οδικό Περιβάλλον», μαζί με Σ. Μαυρομάτη, Φ. Μερτζάνη, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Αθήνα 9-10 Φεβρ. 2012.

Β. Ψαριανός, «Διερεύνηση Κυκλοφοριακών Μεγεθών σε Αυτοκινητοδρόμους σε Συνθήκες Πυκνής Ροής», μαζί με Ι. Σπυροπούλου, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Αθήνα 9-10 Φεβρ. 2012.

Β. Ψαριανός, «Ανάλυση Ορατότητας σε συμβολές δευτερευουσών οδών», μαζί με Ν. Αρβανίτη, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Αθήνα 9-10 Φεβρ. 2012.

Β. Ψαριανός, «Ο ρόλος της λειτουργικής ταχύτητας στην σύγχρονη οδοποιία και οι προοπτικές της», μαζί με Κ. Αντωνίου, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Αθήνα 9-10 Φεβρ. 2012.

Β. Ψαριανός, «Διερεύνηση Πραγματικής Καμπυλότητας Τροχιάς Οχημάτων Σε Σχέση Με Την Καμπυλότητα Σχεδιασμού Υπεραστικών Οδών Δυο Λωρίδων Κυκλοφορίας», μαζί με Ε. Σιώρα, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Αθήνα 9-10 Φεβρ. 2012.

Α. Κονδύλη, Ι. Σπυροπούλου, Κ. Αντωνίου, Β. Ψαριανός, 2011. Διερεύνηση Κυκλοφοριακών Μεγεθών σε Αυτοκινητοδρόμους σε Συνθήκες Πυκνής Ροής. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, 2011

Efthymiou D. and Antoniou C. Transport Telematics Applications for Carsharing and Bikesharing Systems. International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITS). Patra, 2011

2010

Β. Ψαριανός, «Συλλογή και διαχείριση δεδομένων για την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία συγκοινωνιακών υποδομών», μαζί με Κ. Αντωνίου, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ, ΠΣΔΑΤΜ, Αθήνα 17-18 Δεκ. 2010.

M. Ben-Akiva, H.N. Koutsopoulos, T. Toledo, Q. Yang, C.F. Choudhury, C. Antoniou, and R. Balakrishna (2010). “Traffic Simulation with MITSIMLab”. In J. Barcelo (ed.) "Fundamentals of traffic simulation". (ISBN: 978-1-4419-6141-9), Springer. 

M. Ben-Akiva, H. N. Koutsopoulos, C. Antoniou and R. Balakrishna (2010). “Traffic Simulation with DynaMIT”. In J. Barcelo (ed.) "Fundamentals of traffic simulation". (ISBN: 978-1-4419-6141-9), Springer. 

Sundaram, S., H. N. Koutsopoulos, M. Ben-Akiva, C. Antoniou and R. Balakrishna. Simulation-based Dynamic Traffic Assignment for Short-Term Planning Applications. Simulation Modelling Practice and Theory, accepted for publication, 2010.

B. Heilman, N.-E. El Faouzi, O. de Mouzon, N. Hainitz, H. Koller, C. Antoniou. Estimating Motorway Network Performance And Its Reliability From Electronic Toll Collection Data. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, in print, 2010.

G. Yannis, C. Antoniou, S. Vardaki and G. Kanellaidis. Older drivers’ perception and acceptance of in-vehicle devices for traffic safety and traffic efficiency. ASCE Journal of Transportation Engineering, Vol. 136, No. 5, pp. 472-479, 2010.

A. Tsirimpa, A. Polydoropoulou and C. Antoniou. Development of a Latent Variable Model to Capture the Impact of Risk Aversion on Travelers’ Switching Behavior. Journal of Choice Modeling, Vol. 3, Issue 1, pp. 127-148, 2010.

I. Spyropoulou, B. Heydecker, G. Yannis, “Modelling Intelligent Speed Adaptation”, Proceedings of the 12th World Conference of Transportation Research, Lisbon, 2010.

2009

B. Psarianos, “Self-explaining/Self-enforcing Roads. European Perspectives”, 88th Annual Meeting, Transportation Research Board, Washington, D.C., U.S.A., January 2009

B. Psarianos, “Irregularities in the Output of Transport Planning Models’ Forecasts for Capital infrastructure Planning Decisions”, co-author with, C. Antoniou and W. Brilon, 2nd International Symposium on Freeway and Tollway Operations, Honolulu Hawaii, June 21-24, 2009.

B. Psarianos, “Precise estimation of road horizontal and vertical geometric features using mobile mapping techniques,” co-author with A. Karamanou, K. Papazisi, D. Paradisis, Bull. Sci. Geodesy, vol. 15, no. 5, pp. 762–775, 2009.

Β. Ψαριανός, «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Σχολικών Συγκροτημάτων του Δ. Αθηναίων», μαζί με Κ. Αντωνίου, Π. Βυθούλκα και Χ. Ακριτίδη. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, Αθήνα, 5-6 Νοεμβρίου 2009.

V.Vaze, C. Antoniou, Y.Wen and M. Ben-Akiva. Calibration of Dynamic Traffic Assignment Models with Point-to-Point Traffic Surveillance. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. (in print), 2009. (abstract)

Ι. Spyropoulou, D. Sermpis, “Evaluating the performance of junctions in urban areas with high percentages of motorcycles”, Proceedings of the ICE, Transport, 162(2), 63-69, 2009.

I. Spyropoulou, L. Dimitriou, “A microscopic traffic model for incorporating motorcycle movement in urban areas”, Proceedings of the 88th TRB Annual Session, Washington D.C., January, 2009.


2008

B.Ψαριανός. Ασφαλής Κυκλοφορίας και Οδήγηση στο Επαρχιακό Δίκτυο της Λευκάδας. Νομαρχία Λευκάδας, 28.3.2008.

Β. Ψαριανός. Οι νέοι Γερμανικοί Κανονισμοί Μελετών Αυτοκινητοδρόμων (RAA 2008): Μία Νέα Προσέγγιση και Φιλοσοφία στις Μελέτες Αυτοκινητοδρόμων. Εφαρμογή στο ΒΟΑΚ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας, ΤΕΕ/ΤΑΚ, Ηράκλειο 2.7.2008

Β.Ψαριανός. Κατευθυντήριες Οδηγίες Ρύθμισης-Αποκατάστασης της Οδικής Ασφάλειας των Ισόπεδων Κόμβων. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας, Τρίπολη 22.11.2008.

Β.Ψαριανός. Παθητική Ασφάλεια Μοτοσικλετιστών: Ο ρόλος του κράνους και του στηθαίου ασφαλείας.

B.Psarianos. Road Safety Inspection (RSI). IRF Road Safety Training Programme, Nicosia, Cyprus, 4.12.2008. 

B.Psarianos. Urban Road Safety. IRF Road Safety Training Programme, Nicosia, Cyprus, 4.12.2008.

R. Balakrishna, Y. Wen, M. Ben-Akiva and C. Antoniou. Simulation-Based Framework for Transportation Network  Management for Emergencies. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. Number 2041, pp. 80-88, 2008. (abstract)

Y. Tyrinopoulos and C. Antoniou. Public transit user satisfaction: Variability and policy implications. Transport Policy, Volume 15, Issue 4, pp. 260-272, July 2008.

R. Balakrishna, C. Antoniou, M. Ben-Akiva, H. N. Koutsopoulos and Y. Wen. Calibration of Microscopic Traffic Simulation Models: Methods and Application. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. Number 1999, pp. 198-207, 2008.  (abstract)

G. Yannis, E. Papadimitriou, and C. Antoniou. Impact of enforcement on traffic accidents and fatalities: A multivariate multilevel analysis. Safety Science, 46, pp. 738-750, 2008.

I. Spyropoulou, J. Golias, M. Karlaftis, M. Penttinen, T. Vaa, “ITS Solutions and Accident Risks: Prospective and Limitations”, Transport Reviews, 28(5), 549-572, 2008.

I. Spyropoulou, M. Karlaftis, “Parameters related to modelling Intelligent Speed Adaptation Systems with the employment of a microscopic traffic model”, IET Intelligent Transport Systems, 2(4), 331-339, 2008.

I. Spyropoulou, “Impact of intelligent speed adaptation on speeding”, Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Έρευνα στις Μεταφορές, Αθήνα, 2008.


2007

Β.Ψαριανός. Η Αντιμετώπιση του Τροχαίου Ατυχήματος: Σκέψεις-Συγκρίσεις-Προτάσεις. 1η Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας: Διαχείριση Ατυχημάτων σε Οδικά Δίκτυα, 8 Μαΐου 2007.

B.Psarianos, S.Palaskas, N.Stamatiadis. Greek Guidelines for Setting Speed Limits.RSS 2007.

Β.Ψαριανός. Οι Νέοι Γερμανικοί Κανονισμοί Μελετών Αυτοκινητοδρόμων RAA 2008. Μία Νέα Προσέγγιση και Φιλοσοφία στις Μελέτες Αυτοκινητοδρόμων. Εφαρμογή στον ΒΟΑΚ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας, ΤΕΕ/ΤΑΚ, Ηράκλειο 2.7.2008

C. Antoniou, M. Ben-Akiva, and H. N. Koutsopoulos. Non-linear Kalman Filtering Algorithms for On-line Calibration of Dynamic Traffic Assignment Models. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Volume 8, Issue 4, Page(s):661 - 670, Dec. 2007 (abstract)

G. Yannis, C. Antoniou and E. Papadimitriou. Road casualties and enforcement:  Distributional assumptions of serially correlated count data. Traffic Injury Prevention, 8:3, pp. 300 - 308, 2007. (abstract)

C. Antoniou, E. Matsoukis, and P. Roussi. A methodology for the estimation of value-of-time using state-of-the-art econometric models. Journal of Public Transportation, Volume 10, No. 3, pp. 1-20, 2007.

G. Yannis and C. Antoniou. Sensitivity analysis of Greek drivers' behavior towards enforcement for road safety. European Transport/Europei Transporti, No. 37, 2007. (abstract)

G. Yannis, E. Papadimitriou, and C. Antoniou. Multilevel modeling for the regional effect of enforcement on road accidents. Accident Analysis and Prevention, 39, pp. 818-825, 2007. (abstract)

A. Tsirimpa, A. Polydoropoulou, and C. Antoniou. Development of a Mixed MNL Model to Capture Commuters’ Response to Travel Information. Intelligent Transportation Systems Journal, 11(2):1-11, 2007. (abstract)

T. Vaa, M. Penttinen, I. Spyropoulou, “ITS and effects on road traffic accidents: State of the art”, IET Intelligent Transport Systems, 1(2), 81-88, 2007.

I. Spyropoulou, “Modelling a signal controlled traffic stream using cellular automata”, Transportation Research Part C, 15(3), 175-190, 2007.

I. Spyropoulou, “Gipps car following model - an in-depth analysis”, Transportmetrica, 3(3), 231-245, 2007.


2006

N.Stamatiadis, B.Psarianos (eds). International Perspectives on Urban Street Design. Proceedings of the Context-Sensitive Design Workshop. Transportation Research Circular Number E-C097, July 2006.

Β.Ψαριανός. Διαχείριση Τροχαίου Ατυχήματος. Η Διεθνής Εμπειρία. Οδική Ασφάλεια και ΕΚΑΒ. Μετά το Ατύχημα Τι;, Αθήνα 28.9.2006.

Β.Ψαριανός. Άμεσα Μέτρα Οδικής Ασφάλειας. ΕΝΑΕ 2006

Β.Ψαριανός. Σύγχρονες Τάσεις και Προβληματισμός για τα Όρια Ταχύτητας. Λαμία 2.10.2006.

P.Vythoulkas, B.Psarianos, P.Chorianopoulos, E.Kasapi. Speed limits: planning perspectives and drivers' attitudes in Greece. 1st International Symposium on Freeway and Tollway Operations, TRB Freeway Operation Committee, Athens, 2006.

Β.Ψαριανός, Ι.Πρέσβελος. Οδικό Δίκτυο: Το Κρυφό Κτηματολόγιο. 2ο Συνέδριο Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αθήνα, 8-9 Δεκεμβρίου 2006.

«Βραχυπρόθεσμα Μέτρα Οδικής Ασφάλειας-Βασικά Προβλήματα Κόμβων», Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας, 9.9.2006, Πρέβεζα.

«Σύγχρονες Τάσεις και Προβληματισμός για τα Όρια Ταχύτητας», Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Λαμία 2.10.2006.

G. Yannis, J. Golias, and C. Antoniou. Effects of Urban Delivery Restrictions on Traffic Movements. Transportation Planning and Technology, Vol. 29, No. 4, pp. 295-311, August 2006 (abstract)

C. Antoniou and H. N. Koutsopoulos. Estimation of Traffic Dynamics Models with Machine Learning Methods. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 1965, pp. 103-111, Washington D.C., 2006. (abstract)

D. Tsamboulas and C. Antoniou. Allocating integrated fare revenue to multiple public transit operators. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 1986, pp. 29-37, Washington D.C., 2006. (abstract)

C. Antoniou, M. Ben-Akiva, and H. N. Koutsopoulos. Dynamic Traffic Demand Prediction Using Conventional and Emerging Data Sources. IEE Proceedings Intelligent Transport Systems, Vol. 153, No. 1, pp. 97-104, March 2006. (abstract)

2005

B.Psarianos. An International Experience on the Safety Performance of 2+1 cross-section. La Sicurezza Stradale nell’ Adeguamento della Viabilita Esistente, Catania, 2.12.2005. 

Δ.Κατσιός, Γ.Σοϊλεμέζογλου, Β.Ψαριανός. Διατομή τύπου 2+1: Πλεονεκτήματα & κριτήρια εφαρμογής. 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας. Βόλος, 18-20 Μαΐου 2005.

Δ.Μαράτου, Β.Ψαριανός. Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης σε Ενοποιημένους Ακάλυπτους Κεντρικών Περιοχών Κατοικίας της Αθήνας. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας. Βόλος, 18-20 Μαΐου 2005.

Ε.Πατακιά, Μ.Τσακίρη, Β.Ψαριανός. Συγκριτική Παρουσίαση Μεθόδων Αποτύπωσης Τροχαίων Ατυχημάτων. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας. Βόλος, 18-20 Μαΐου 2005.

Ν.Σταματιάδης, Β.Ψαριανός. Ευαισθητοποιημένος ως Προς τον Παρόδιο Χώρο Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών (Context Sensitive Design). 2005

Β.Ψαριανός, Α.Καστής, Ζ.Φώλια. Ερευνητικό Πρόγραμμα: "Ανάπτυξη Πλαισίου Διαμόρφωσης Συστήματος Ταχυτήτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο" (Ενότητα Α) (Ενότητα Β) (Ενότητα Γ)

Β.Ψαριανός, Β.Νάκος, Ν.Τζελέπης. Ερευνητικό Πρόγραμμα: "Ένταξη Δεδομένων Ψηφιακής Καταγραφής του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης [Β.Ο.Α.Κ.] στο περιβάλλον του λογισμικού ΄ArcView΄ της Υπηρεσίας"


C. Antoniou, M. Ben-Akiva, and H. N. Koutsopoulos. On-Line Calibration of Traffic Prediction Models. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 1934, pp. 235-245, Washington D.C., 2005. (abstract)

G. Yannis and C. Antoniou. Integration of Weigh-in-Motion Technologies in Road Infrastructure Management. Journal of the Institute of Transportation Engineers (ITE), 75(1), pp. 39-43, January 2005. (abstract)

2004

Basil Psarianos. Actual Issues about Road Safety, EU Policies, Perspectives and Advanced Approaches of Research. Second SIIV Summer School, Titignano - Orvieto, Italy, September 6-10, 2004  (slides)

Β.Ψαριανός. Μελέτη- Κατασκευή- Λειτουργία και Συντήρηση της Συγκοινωνιακής Υποδομής. Νέα Πεδία και Δεδομένα της Δραστηριότητας του ΑΤΜ. Συνέδριο ΠΣΔΑΤΜ, 2004.

C. Antoniou, M. Ben-Akiva, and H. N. Koutsopoulos. Incorporating Automated Vehicle Identification data into Origin-Destination Estimation. Transportation Research Record 1882, pp 37-44, Washington D.C., 2004. (abstract)

2002

B.Psarianos. European Arterial Speed Control Measures. 81st Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C., 2002.

J. Golias, C. Antoniou and G. Yannis. A methodology for the estimation of traffic and related impacts of advanced driver assistance systems. Intelligent Transportation Systems Journal, Vol. 7, No. 3-4, July-December 2002. (abstract)

J. Golias, G. Yannis, C. Antoniou. A classification of driver assistance systems according to their impact on road safety and traffic efficiency. Transport Reviews, Vol. 22, No. 2, pp. 179-196, 2002. (abstract)

2001

B.Psarianos. The Role of Non-geodetic Professional Expertise of a University Educated Surveyor in an Emerging Ambiguous and Unsafe Future of the Profession. FIG-Working Week: Seoul, Korea, 6-11.5.2001. (paper)


J. Golias, G. Yannis, C. Antoniou. Impact of advanced driver assistance systems on urban traffic network conditions.European Journal of Transport and Infrastructure Research, special issue on advanced vehicle control and safety systems, Vol. 1, No. 3, pp. 277-289, 2001. (abstract)

Δημοσιεύσεις έως και το 2000

ART: Automated and Robotics-based Techniques, Contract RO-97-SC 1007, Reference Period: 1997-1999, Project Funded by the European Commission under the Transport RTD Programme of the 4th Framework Programme. (Summary Report)             (Final Report) (Annex to the Final Report)

B.Psarianos, M.Kontaratos, C.Liapakis, M.Lenz, T.Rupp, Perspectives of Implementing Automated and Robotics-based Techniques in Road Infrustructure Construction and Maintenance Operations, EURISCON '98 (Paper) (Slides)

B.Psarianos, Theoretische Genauigkeitsuntersuchung der Aufnahmepunktdichte zur Bestimmung der Parameter der Grundrisselemente bestehender Strassen, Theoretical Accuracy Investigation of the Surveying Point Density for the Determination of the Parameter of the Horizontal Alignment of Existing Highways, Hannover 1996 (Paper)


Laboratory of Transportation Engineering - Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής