Λίστα Δημοσιεύσεων 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας

ΟΜΙΛΙΑ κ. ΜΑΛΕΡΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΡΙΣΚΕΛΕΙΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΦ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Σ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2011-2020

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΟΔΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΤ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Κ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΥΚΝΗΣ ΡΟΗΣ

ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ_ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΔΩΝ (ΙΗSDM)

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΔΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΩΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΣΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ_Η ΝΕΑ Ε

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩ

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ - ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥΤ ΑΝΩ Ή ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΕ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΣΥΣΤΗΜAΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 1317 ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧ

ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΔΟΣ 8

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ANADELTA TESSERA ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

Laboratory of Transportation Engineering - Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής